Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/1035

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Le texte de cette page n’a pas pu être entièrement corrigé, à cause d’un problème décrit en page de discussion.


INDEX GEOGRAPHICUS. 675

4 

Maaralo, Magalona. Magalooc, in Call. Strb. Va^uel-tw. 434. d. 454. M. d. nn. M Magakw. bvl. 435. a. Mai ;alou..S. IVln IWru»u. 417. d. M, Uagakxi. IWlu» Sarracvnut. 4S4. Mi n.. M Ma^dunun 0|>|*lum in Aureliani». Mtin. 173. d liS. n. Mi àlA|(lt>riaui, Monac. S Maglorii Paris. Mj 5ti8. n. MihKTt, locu* ubi partrw alodii habvt Mi Mon. VakkMl. 353. c. MahuiiKtani Mauri. i|| n.- ride Mmn Ma Maïa. fl. IVmllvi llli c. De Majan. Gixl. S..luhannù, |KTt. a<) Mi I AM> (x.ndiMii. 397. h. Dt Mamniawi. l’rM.raliik, |*ii. ail Mou. Ma U.l.nn- m Bilur. 388. a. M«jo.h, >ilU m IVmlivo t ;i3 n Ma Uajonk-Moiiastt’fii Um*u«, iiro|ir Turonc» < U7I i7i ». b. Ma Maj»n» Mon. Monarlii. 372. a-c. n M* n 4 ;«t n. Ma Dr laine, llarx- |«-rt ad Akb. S. 1 IVln 1 aiaUiin 377. a.. lai Naisuil HoMi’liui. mIUMoiu» ! S fU>rulfi H ta 1. M4ju«-M»iiakl. profit. Turon. bbalia> S. rt K<tl. S. Mu’iliin Murmmlisf.m. Il b in .1 c un a i :m d aa«..̃ tiH. li i"l a. c. d. â7i. a. b c S J n. i-78 a ’b. ;«W. 347. ( 3.M .1 41». 1>, 4 :t4l n. ’431 «h S 478. un. 58U. n li«>#. ». fi4i» a li.M) .1. n. • s. AjjUvalli. ,.i>lruin in ijuil. 333 e || .<ti ». s. MalUi.li. III.1USII. Knl. Tiill (3i MallHHlnun »|,|.i<l II.11111. in rUml H. fld « *t.ï.,UVii, I Mrlr»«l. J Ualb’raiiiin. i.l.i iiioliiiiliiiuu, |i»|Mi lUf- S. m.l> s Md^lorii l’an» fi(W b Mar vLlli.uinii, mIuu ,,vi.. jMiInle m u’rrit U v"«->« i’«1 ’H Mar, M.f.iavuii,, H. ir ̃ ut. l’iita». 11U1 Mon. ti > l’.ln k. 1. M.llliv» nw C^riioli. et M*r«  Mon M’Hu-iw. 117. e H)). ,̃ |>, ïl(, i|7. |, ;.|H iif nUH

  • l n -i-.H ». ;̃ s. Mav.iTlli t ;.

Min* U. Mali..r.l>,iiK Mon m Xn^l. |7 ;(. < Mu[ M4lnii,ni<4i,iii«i< Uns Malmnnja- In mini, m |)M, |^hh|. 1/ /»/, jrf,^ jjj II Min M-Iiiiii.|«I,i,,i,i ,f/ H,l,|| jo, Ma,, I""1H M"r ’H», m Kiuv N n Hr lsV ’’• ’•’• "«’"l’-ll Ur> Mj ’"». >’H-’ |«ti .i.l Mon Irrnon l.u U" V N. M S Xl»»’»’i.li» r^n, rinilHl* llrm. t ;j -’M ̃ M, V, M muni util III, ""̃ l’Uni l<lul > IVln lai. ’̃"•̃̃ :i" -i e > M l. l..n|.|in, H,,|. Il "•’ "M ii,J-, tAtl XJ ̃̃̃’̃̃> I, il S. M iniii, m,, Yiiiiur, nui |ht "I M.».»» «|ti Marn, ’̃’̃̃ V,r M,ir’ m, 37. d. M.~i, r. ̃̃ "l’i ’"I" ! ..l..|ind M., » V.«  V-l..(-.i. IV< r IV M. 11 ̃. ̃̃̃’ -̃ n ,li. :,|.| .rr. K, i MaM..i "̃̃̃’̃̃ • K.l lui ! |i Ma,», ! s ’m 1 M<" v J Il 11"n "1- 11e..11. M 11 -I ,1 ’• ’l’ ^i ^IKtlilion |M’I M. I.l, ’̃̃ ̃’ I ̃’ «-N. •> Ma.na ̃• •’ "̃’•’ ̃’ l.mo., ,a ."Kl ti,

~M’t~tMt~ 

̃ » n. 536. b. Marchina gtot, in llalia. 430. c. Marcbari bow», *ku Marchant, ni |«t. ad Abb. CowUmi. 386. d. n. Marcfaewc. ^icJvMatciaaa. Ma’rchia Arvcrnrntn. 93. a. Maniiia thu» ruuva (ùper Ucrria Lu W«/(»«j. 311». a. Marchian». t’Wb .Marcuoa. Marriacvm, |»H. ad Mon. TaluerUrua 558. n.. Uamacut, in ^ro An»«, ubi Bk[. Boniti lM !H. ad Mon. Saviniac. S«  d. Martiaux Mardinur, Maniiianje. Va, •.hittnwt. HO. n. Ibl. n 4fiï. d Marriaïu-nw («enob. »cu Mon. iùi d. ^t> Maniauùut, illa Dkw. M^alun Wi d. n Mantliat-cnac Ganob in Cjulucvii. H3 <̃̃̃ 116. a. Marriliarum, td SclUm H. in Cariurcù VtircUlac, ^tS, r. d n. i |fl. a Marr-mortuutti, in Niirin. 3^6. a. 371) b. Vu4e Mortuum-iuan :. MamMol*. in u-rril. Morvonitii. 4J|. n B. MarMcdicl* Oa»». Kivl : in fiîvorr H«. c. S. Maria, villa in ijua duo» manu» liabei Abbai. S. Salvii Monalrrol. «75 ’̃̃ llarix rk· ( iu tertit S. Mjiia-.U- <j|Vll^f i.ntulniin, iu terril <ilii»n. tfX b. S Mari* ICiI.Niii Kj.iw. MaliMwi |»-H ail M. m Trrtion- tjOI. a. S. M«ri« ^<h ilc|«-n,ki,i à Mon. S Ilirliarii l :ii ». S. M «rue E.,1. Lan* iliila, |»rt. a.] Abbat. (jm,|n 3Wi. c B. Man« Si, rlliiin, in i,rr,t ilr Kilin’ d’oïl» ia»ir, de l’innu iH) c S. Marie (>au|>rniil4- K,,|. (tu. t. n. Manoluili, -uli iminir tilonn* util KmI B. M. ,r$. V.«^.«. Ï7» d. MariM’ua ulla m |a,{o Htllma, Vaif<t->u)-y,it. 37ï il M«r,«iai’iin, mIU AUImIw S. l’inim.lr l’an». t>il a I) MarkiMa M.u M»tx1nkM it Manita, in OmiiiI Itoliiii Vm.fuKf. 3(l|. ,|. e. ti. Mari, iiiiinii. Mailiulii iHite-tux, Mu M4r.1,-inli». in 11. Ul,i,ru»v,. mut Mrt//r«, 3"i5 i un Uanit4i. m’t. m V(|i,a. 38(1. 4. klainnu, M |,ixij«’ HiiIihii.’ 111 Nonii’ hent-lle. i ,1 tlanaiii, ml» (Muni» lliifiui, nlw.ua a l.vul,i 11 :1» 170. b. >. Marliuii» m IhIIu, Mil» juin fi,IT «-•ri. 25«i. il Mailini .Ir Ul !,> in An^l Myn ;H3 n Marlini ^llla <.|,i«. Iran» Materii* llillllrll, J«I1 .i.l Vllll.il. S l’Hn (j,.litl^mi ,*i77 4. Martini K. <l m mIU ..uj, (mi, la. iiijii. du.i« f>ri<-« BaJwt l>l, tUuiiloiii ;|i(7 r Martini K,l. m Au^tilM Kiiitort-, |K-rt >.l Mon s. UiiUarn [}> ,| Urt» r’atmni, m’U I rinnlum oln» 41111.I M.I,U> 441 4 <* Mi il» Major, tllla t>ro|> ^Mkona» VM, ». · • M4*l.itii. K^L |nt« «J M. s y«ifri .,̃ 1, un .43. d. aM.illllMla tilla lu |iA£o iniii r, l.’j 11 .iMtiliimi. i,Im r^ii. S. M. ndi. ai,| Mon s Hor, nlii«ialmur ÏTI. d. .•Ju ( itil l’rwiiif^ Vmtrillr l.’ll. t. ,.1.11 llllll |M ^4Mlllt. Kll^oll.lll _T>i l»na u- .i.l I iKiriiu m

tU-iiMcn i,»i .ll’.l 1, v Materna, «u*. m Cami,. G»H, 4SI. d. . ». 605. d. U ÂUtm, ruk d. MaUTOM. Ty Matin», ci»it. C«U. Lujdui. 16». c MinmaMi. 340. d. "•£ ?"̃• *• M*l*KeMi..BpKV|»,u. «01. a. MtiùooaoBÙt Oaaiutiu. 411. n Matiaeoo. ptgvt S40. d. Malaxa, apud Calalaan. 577. a.. Matnmarum, ami M«trinia«nai»-C»ut«  «̃lia in Dioc. Setkn. dépendent à Mon. Norùc : La Ctmr Marier,. VU c il. 486. n. lNa4ona, N. .VIU’"IW, 368, n. 4111. a.. S6H. b. >i* Materna. S. Maura, »j,p. in Turon. ftO6. t Maurtacus, ultra Kndnuiui» fl. in Turon. 337. e. Mauri. 88. c. n. tHR. a. Mauri Ilispan. 438. n Uaunacumi.uMani.ncui., locua ufc eM Kccl.’ pan. «1 Mon** Savin.av ̃CU. a. n. Mauncnna, in Htbautlia. 546. n. · Maunniatu.ro, ad Juinain fl. in Scnok «.r^A.VWLn. J.,iD&lD 8, iA Mauri.iM»u4/,lla» i» ,,«..H1<lum h4be( Bivl. UZC Slam(.. 57u. ,| MauriUnia, Muritama aru Monlonium laxtum in ISrton. Mtia^mt. 373."

!aunt.i.. "1’001, in ’10 5anluu. 
ft14, h. 3 ?N. ,l,

Maima, m», i.ttrum m |»». j|7 j, S. Mai, 111» Mon. tblulia. Sua- Mai,» liaiium (Jrniiii. i.iI’hi. ||U t | fl, • ilO ,1 «a.,1. 3il I, 5(|fl /«  Mailiarum. Mi*m<r, mu Mrvantv « in V,rm 3.i ;| il. n. "Mrvla, in**»*»» Vinlun. Kol. 411,1. c. MiVl«ui m Htuni ,)35. n Mnlan>a>Mnlanliim, Mntanlia, Mnlaii-H »,M< !dunU,Mundaiiliiiin, Manluiilun u|>iHtlum «<l S.N1U1II» nivau, m lUniul ¥.<«̃<̃ M..1. Wi. I.. lu, ,| II.Y-d 341. a. «34 1 MiiUiiUiim*. 233. r. Mpdant. K,,|. H. M. UNI..1. c. Mnlaiiiuiii, Cniuiialiu. t !33 H34. M0I1..114 M|>a, ii, IIiK<>r ||ii ,| Mulmiuni Moiiaulrnuin Abbalia m Vii*a|îu rlKj.iw. |ul|. H3. |SJ >«..U»H. a I. ;rt«l. ». n. Mediulanuml ,i«ii. lui IÏ0 nttl d. «. ’VJ.iH. M«li.iU 11. y, Ha h K«,l m l)i.n Vixiiiliiin. ,VJ3. • ( M^vliuKUtiKi M.li.iii,«cri,’oriiii. ml IXt 4.1(1. b ̃ 437 |, Mr<«  H..I1I1 rj.in, .,11, n, air JWl 11 Mi.l.i, U rt K.1 (“ ,tun Ml 1, M.^I.mi, :,t3 < Mi.liiarv», fl ,n Uihmu. N(i .1 n |7M n.M. »..Nl« 4ay .v.1.1 l.I (f nnnr. Mr.lu.nuiV 1/ -ijj N)i,_ .l.uiu .1. ll,,i, M.ilmifliiB ,<» !

i’» ;" »’ »n H« ; .1 H7’ 

j j :ii. 4 h. i, ;ti 1. M. II-hI, m ,1 M,,»..1, Mi-IIh.I, U. n 1/17,. /ii/( ^y Ixv] M.l.l, i,m- Itrrilorniu, liO, ,| M-’I.I.’|.« ».i I.V.I I,. Mh.I.mk,. ml.- 1/ ÏH. I,. ,|l ,| ;w |, ^l’i.i. i(.t. n i.n» ,1 li. Il Mrl.fr,,> K..I lit M<l.l,.r,oii ( lumt.il, JC4 ; "̃ >’••» S M..hlon, "̃ ̃ l’i.A ̃ !? ,J, liaixi ’1.’11 I.L.m l’ :.rJ1 ’1 n« U-.1.1. M, i,hi|, .y "• Mlh’ ̃̃«• Im vAfcra.v., IHIIII, . !l’II.. Il’91’, kt .dM"~1 rr.mn ,yr.sv~n f7 Ila~ t/ d