Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/1072

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


l’~4"

INDEX ONOMASTICIIS 

Hildebrandus Hiltprandus, Monaeii (Uuuiac. Abbas S Pauli, S. R. E Arebidiaronus, ac po*lea Gregoriu Papa VII 23. a. c. 24. b. 62. a. 65 b. a. in. 66. b. d. 68. a-e. 6». a-c. 74 c..1 187. d. 188. a. 191. c. 194. d 199. b. 203. a. 261. d e 262. a. b c 2 !H e. 35.1. d. n. 335. a. e. 431 a 492. a, 493. a. 524. a-d. nn. 525. c 526. a. n. 527. b. 529. a : Vid (fregoriu* Pajia VII. Hildi’brannui, |iatcr Humberti. fîli a. Hildebiirga Hildcburgii, filia Yvoni^ (Jim. de Bcllismo et Alencione umr AimouiH de Ca«tro-I,edi, ma Ut (iiri.i^ii Q-noinan. & jioslc. Romensi» Epistopi. 136. n. 281. n 414. d. n. Hjidrliurgl* filia Arnulphi uxoi Willrlim l.ila>.mi. 10 d. liililefun»ii<. Ili- a lli~]jru.r. 219 d. 221. a Yi.tr lldi-ffinsus. llildfgarda Ililiirgardis, Andeg. Vxtmitiwu, uxnr Kiilomi», inatrr Gaufridi Marlrlli. i’.). <l. 58 é. 218. a. 11. 27ti. >•. -2VJ. < -IHd. d. 319. b..120 b n. 593. n. Ilildegardii, filia 1.1 Tlicobaldi Coinit de lliiif-ll». 3.1 !). b. llildcgarilis Ca«tri(|iini Vicecomit. uur lbvrti Mrti.Mi.in ,lib. 378. n. llildejj’irili* I1I1.1 Ailiardi et ll.lnsj 1.15. n. llil.lrKariu«’. IlildicriiK, Thcuurar. <-t Sh.)la>(. l’idav. 438. c. n. 4 !).j. t-, n. llilcl..»iM(lis, utor Agcnardi Mil Pontiv 132. «V Ilildianl». «onir Geroii lilii Ernaldi GriMti ili ? O>t ;S-<lil,li. 225. a. Ilililiarclus. 5*1, a. llil>lim :tis. li.lv Hilili’garius. Ilililomin Iloliloinus et ljiklonui, fil. (’mfri.li .l.">ti.- ». n Hildolplm^ E|iiM-. Oilon. 71. d. Hil<lr.i,lui Deitliniis, Coincs, ÎKÙJt RiWmnli Vir.l. Ep Ht. cT-tll". d : llililuilUK, A r 1 1 1.. (> Colon 203. a iiilduiiiu». Abb. S. Nicol. Anilcg. 4J9. b. HiI’Iiiiiiim. l’nnlm Ijiin. fil. GuUlelmi. 2 !)ti a. IMXi. n. Hililiiinii%JIi)(l..vimi«. Cmnrs de Ramrrutk^pjj a. 11. ,’UJ2 c. llil.lninii» ;’ Cniur,. pr»-iens CoronatMini Pliilip|K !>’̃( ;«. Xi. ». llilenvl-iidi» h lu llil.lunli 576. a. y llilgo.|m. « !nÀ :~<%liKliUdiM (x>mcs e<, Ablt. Onti ;l Tifl. 1 n. H1II11 Mile» n.-llov. 573. b. n. HillrtKli*. |i|u KitltxTli de Bein.l ui»r Will. filu (fcniii 225. e. Ilincinarui, Anhirp. Item U2 o 518 c. d. 51U. a <̃ d. llip|iocrales. 138. r. Huki, ijin pr*rM Sani’tnnibus. 217. c. Hiielina. (ilia Adianl, et Ilelvj.» 1 :1.1. u. Hlta<lo>icu« Kn, «eu Clodovcus I. 32 de e llinliilial.lin, vir nob. Namiirc. 253 • d. Holiern», mor Wulon.. Bollcim. 229 b. ̃- Hoel. Hoellui. Vannel et Cornu-*bi* (j),ui-». Prinre|M Bntannix 29 é. 138. a. 21’.». c 372 a. ; b 4h’’i. e 413 a «. 433. a 651. n. HolamluiM. inaritu* Adïl* Comil. i filii Henrici Kegis 3(15. a. Vide Ubertus, Herbertu», Hcribertus. Hubertus. Uecanus, Abb. S. Germ Pari». 275. b. Hubertus. nepos Aymoni» Coinii. 421. n. > Hubertus, auctor actoruin S. Gudila>. 463. c. n. Hnb’rtus scu Robertus, Miles orm 232. d. c. 333. a. b. Hubrrtus. Antiieqiictis. 109. b. Hubertus de Montcfelido. 421. d. Hubertus de Munitione. 507. a. HubeHus de Port Kl. n. Hubcrtm de Ria, paler Roberti Sag. Ep. 213. a. K HuIhtIiis de S. Suunn.1. 231. d. 631. C. ;v Hurberlus, Amïeg. Ep. ViJc Huliert.i». HuclKrlus, Abbas Forrsicns. 130. b. llurbrrtiis, Knnd.ilor Monast ucar 2I«. n. llui’bcrtus, Milrs Abbalis S. Ricliarii 129. b. c. n. 132. d. Hiirbcrtus, Miles..170. 1. b. n. llurlMildus, Abb. S. (’•errn. Paris. 271. e. Hudica, filia Othonii I Im|ier. 370. i-, Hugo, Cariiinalii S. Il. K. 310. a. Hugo Candidus, CanJinalis Ix-ffatus S«3. a. 1 Hjigo, Roman, l^gatus. (07. c ride Hugo, Acaffc’ :BtV>nl. Hugo l.ugd. I Aivh. et mijjbWifr*. Kpisc" Hu({a, fil. Theob. I Blés, (mio Biturie. Arch. 351. n. Hugo, alter, Bitur. Arch. 351. d. n. Hugov Ugo, inlirmrtus, Arcli. Bi- l sunt. scu Vesunt. scu Chrysopol. Arrhicanrell. Nirolai Pap« Légat I l.l.b. U.a.ljl.a. b.n.24.a.3Oa.32. ic ’̃̃ n. Kii). d. 2|0.’d. 350a. n. 35ï :a. 1 v 351. b. 128. d. 160. nn. 474. ci 522 d. 551. d. 558. c. KM. n. Il Hugo. Irugdun. Arch. Apostolicp I Silis l>g. 3B. c. 27. e. 28. b. ride Hugo. Frisc. Difns. Hu^o, Rem. Arch. 589. b. Hugo, Turon. Anliicp. 117. n. Jt8. a. b. Hugo, Abrinc. K|m»-. 288. n. 522. d. H Hugo. fil. Ginibalili S.in,Iu, Episcopu«  %<-nn. 395. a-d. 396. b. d. e. n. 397. d. t Hugo, (juilà quostlaio /fil. Robcrti H Reg.) Corn. Cabilon Episcopus Autissiod. 112. b. n. 1(3. b. c. 292. a 308. c. 320. b. c. 377. b. 393. a. 398. d. 411. n. 418. b. 421. a. 607 H e. CI2. b. 613. a. 647. e. Hugo, Bajoren». Epîsc. 43. ». 62. e, 166. d. 248. d. 323. d. 339. c. 522. d. H 6$). a. 638. a. Hugo, Episc. Catalann. 344. d. Hugo, Dicnsis Epiw. Legalus Apostol. Sedis, postes Arcbiep. Lugdun. 107. b. d. 147. b. c. n. 883. b. 530. e. r. Hugo Lugdua. Arcbiepisc. et Ugo. Hugo, Gênerai*. Episc. 5V4. a. 5*6. a. Hujo, Ungon. Bpiac. fil. Gilduini Hi . d. n.113. d. t<le a. fat Il . b. c. 35f. a. n. t9 :t. d. 345. c.349. e. 3«4 f ?»**• • m a. 522. d. 608.7 ; 6IM U b.613.. 614. n. ai9.c i.bWl >. ,1 Hugo, Luiovien». Episc. fil w ;fl ̃ cens. Com. 44. e. 45. d 46 M IL

c. 70-. d. 72. n. 75. n.1IO. d

. d. 2Î4. d. 230 » c.Ml j*-1-H 5. c 383. d. «si -d "*̃*••• Hugo II, INivern. Episc. 32 c MR . b. 5 f 7. d. A3’1. d.j~. r, b.591. 592. n.648, i l" r-liTiïï’.îrri-%i"-ii"4-’t* r n. r5,12. n. ̃ "m dEi>iSC’ ""Wioni- et T««. a.t. d.’ Hugo, Episc. Sedunens. (sim). JHj. Hugo, Episc. Trccassimi*. 3j c. Hugo, Abbas Atlianac. frai Artaud-Coinit. Forens. 200 n "d^b^r0*™^ sa. d. 3l~. b. 506. d. S. Hugo, Abb. Uuniac. Il n 59 k c «S. a. 11(5 n. 120. b. |5l’ e . d. 188. a. 1%. ,1.2,8, c.27j£ r d. n. 283. a. 2S.X c. 286 b n S8R n. 294 d. 333. c. 351. b/355 T . d. 357. a. 359. c. 410. d 441 a. . d. 49i. d. n. 52ï.d. 6U.6Î4 ; n. Vide Ugo. Hugo, Abb. Crispinens. 32. d. Hugo, Abbas S. Dionrsii tempore Henrici et Philippi Regain. Jj A . c. 407 c. d. n. 408. c.409 1 . n. i72. b. 473. e. «58. d. Hugo, alter A.bbas S. DionTMi-f. nant* Pkilippo Augusto. 407. d/f Hugo, Abb. Kbviniac. Scri|ilor. US <1. n. 143. n. 144. n. (45. n. H7 c. Hugo, Abli. Flonac. 183. e. n 484 b. 481). b. Hugo, Abb. S. Genn. Paris. 274 f. Hugo. Abb. S. Lcodcgarii super Sewnm. 220. c. Hugo, Abb. Ubicnsis. 4(5. ». d. 190. a. Hugo, Abb. Longiledii (Lonltrr), 506. c. Hugo, Abb. Orbac. 32. d. Hugo, Abb. SS. Trinit, de Monte Rotomag. MO. b. Hugo, Abb. S. André* Vienn. 547. c. Hugo Magmig, cognotnenlo Abbas, jMitor Hugonis Capeti. 170. b. c. a. . d. 275. b. c. 3->i). n. 343. 0, . n. 388. c. n. 61 i. c. Hugo, Capclus. Capilo. Zapra, Rei Franci*. 130. a. l>. c. n. 170. c. 0. 224. e. 249. c. 275 c 27 !» n. 306. «. . n 367. b. 370. n. 371. c. 386. n. 388. e. u. 4li. n. 152. n..MB.c. c- . d. SOS a. n. 569 n. 571. b.c.». . b. 632. b. 658. 1. Hugo, fil. Rolierti Régis Fr. et Coo»tanti*. I41»d. 161 n. l70.d.491b. (8. d. 557. n. 559. c 560. e. 561 ». . n.. j Hugo, fil. Robert ! Burgundi* Do». j Rolierti Régis nepo». 159. e. 29*. b. j j.d.6O9 ce. 6(0.d.6((.»613. 1 a. d. 614. a.. 1 Hugo, filius Henrici Burgund. Due», j Roberti Fr. Rcgj» Pronepot. 33». »• j 162. c. 305. n. #5. ». eo- j Hugo,- filius,. HcnrieHfcr. Réf. Co«" <. 1 lIu~ 6Iius,. Henrici. -pater. Rodai. Viromand. et Cresplfi p»t« Ro" j phi. 48. d.n. 157. d. 159 c 161.4 j n. (70. d. 187.c.S13.bt820..»n- | b. 319. b. 345. d.357.c : J58.CJ6S. j a. n. 369. e. 37l.b. 384. d.3».«. 1 .b.393. d.409. e 41O.a.4ll-». a. 1 . n. 486. c. d. 498. o. 563. «• j . d. 600. b. n. 6». c 1 Hujo, Comes, Coo»anjuiB. «P»- I