Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/925

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


DIPLOUAf’mwflBNRICl r. PRANCORUM REGIS. 5§7 ’Ir" v

.̃̃ ̃ ̃ ’̃’̃’̃’̃̃- ̃̃’

Ecclesiae Parisiensi, Abbatiolàm S» Germani in Le* ooncedit i

Gmaa.

ioa.

"V

Ex Magno Chartulano kvju’jkchmm W. 1^ C^. 6 ?.* p « » verè gaudia immortalttatis Sanctonm, proeol dubio nedu« .K» virtutum adquinntur .ob&eq iis,’ et e :ibitiooibua- .e~en~ 1Id,.JII’O" fectua, perven.atur.mm.rum } amque «g» dignitatU «mper mwk.tS cium sanctaa matris Eèclesiæ’, si quod immiuet, e :teraninare perioulwr~ ; B .^jusque longé bteque propagire benefidum defi.nctoru«n «truVZS colbtu^nullo modo «tenu Wre suppUdi sper-tom iocendiam, A in^ tum nostoe permittitur fecultati, dinnam oewamu» «plat» minfaterium igitur accensus mon^s ego Henricu» Princeps Bcèt nT idonêus ? S ,«. FraiK^rum,. Deo voient., conatitutu», cajusdaro Oomini îmbeW iS siorum Prwulis adquievi petitionibus. Christioolis omnibus tam futuris quam pnesentibus, reverentiam Christian* Rdigionis debita necnon condn gna veneratjone colentibus, sanctae matris «ipradicte felidter à cunabulis tducatis ubenbus, .nnotesoere decrevi, ut Abbatiolam (a) quamdam in silva, -fc, «., c,.ue Lea dicitur, pa^s mei Rodberti clemeutia in honore S. Germani f*I *» hr,c ?tam, sancte iWisiaccnsi Ecclesi* cuncederem. Quod, quia diimum/ viclebatur annuem, orataque co,^e benigno suscipiens, cm conïn«, .c Cvoluntate Kp.scoporum atque Abbatum, seu omnium Comitum mSrmq^ meorum, sanctae Dei Genitrici, cum omnibus qu* ad eam pertinent ipsam Abbatiolam contuli, ut quamdiu loci illius Poules vivent, tenÏntTgant nu loque nostrorum succ-essorun, auferente possideant videlicet terram bùohcurU, et in pàgo Pinciaco altare Au^||», et in^Wo Vilcasino altare Trec, in pago Belvacensi altare Borreti, et Eccleaiam S. Mann. insula Pansu : item prafato pnrsuli, qua, ad Ecdesiam non pertinent, in s» ,urb,o Par^u quatuor arpent vinearum. Sed ut hoc nostnTcStedonmm futunsque temporibu» firmum habeatur placuit nobis quat,o,,s ex,nde praKeptum fieri juberemns, videlicet ut nec nostris, nec reliquis pOst futtwisque temporibus aliquis hominum q1lodlibet ei impedimen-un, <le n^em rebus inferre prswnmat. Et ut h*c nostri pnrcepti auctoritas siZmt atUr> maDU 8ubterfir»-imus, et sigilU nostri imp^on : signavimus.

IV.

(bnfinnat doua à Kcgibus Hugonc et Robérto (acta Parisic-nsi S. Maglorii Genobio.

Apud Gerard. Duboù Tm. IL //«/. EccjLt Paris, png. 75. I HriTsTc nl ?CtiB et indiVid"f TrinilatiS ÏK>nricuS m «™^ l’raneorum K raliSc Sn CtOnllU locis et eeh8IOSOrilm <*>»Kregatio»ibuS virorum ,ibe, ri o,u, S,ef condescendimus, Pfoc»« dubio ad ^ernam re.nunenUonvm promerendam profuturum credimus. Noverit ergo posteritas om ;̃ sanet* matris Eoc.esi» fidelium et nostrorum, q,L qS^ vene U, AI bas ««nobu sanctorum Barthôloma-i A,K>stoli atque Madorii Aro T nostri titi, Ilaginaldtis L.i,s

olm.xe postulans nostrae serenitatis âdierit praesentiam, quatiniL prJicto

!oj Ex IlclgalJi Fltiriac. Epitom. vite Ro- cedif. V ista, Priump.c, pwc~r nna iclrrireur, in 
~egis. Ne. 31 discimus Regem ibiis%ituum =~=.’=~ 

txtruxisee .1/onaeterium S. Gr.rmani Peuiriw.r ;c, ecc", //e"ic,.i n~~c.yliam et Lietntc~n u~tendunt sed E~’c’k"p S. !’uuerteü èx Silsw tvynnn, ;uafa’ /edio. et innuunt yr :nrpium illuJ ciru wgui sinius .11 sanè est Abbatiola quam tex henrieus lm inilia confectutu. «*"o Episcopo atque Eccle«« l««ri.iei»i con-