Page:Descartes - Œuvres, éd. Adam et Tannery, VIII.djvu/249

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


205-J07.

��Pars Quarta.

��2I<

��deremus Terram, jam primùm ad viciniam Solis acce- dentem, | & cujus fuprema regio confiât particulis tertii elementi, fibi mutuô non firmiter annexis, qui- bus immifti funt globuli cœleftes, aliquantô minores

5 iis, qui reperiuntur in eâ cœli parte per quam tranfit, vel etiam in eâ ad quam venit : facile intelligemus mi- nores irtos globulos, majuiculis qui eam circumple- duntur, loca fua relinquere, hofque majufculos, in illa cum impetu ruentes, in multas tertii elementi parti-

o culas impingere, praefertim in craffiores, ipfafque infra cseteras detrudere, juvante etiam ad hoc vi gravitatis, atque ita efficere ut iftae craffiores infra caeteras de- pulfse, figurafque habentes irregulares & varias, ar- diùs inter fe ne&antur quàm fuperiores, & motus glo-

5 bulorum cœleflium interrumpant. Quo fit, ut fuprema

��séÊmMk,.

�� ��� ��*£•..

��Terrœ regio, qualis hîc exhibetur verfus A in duo corpora valde diverfa diftinguatur, qualia exhibentur verius B & C : quojrum fuperius B eft rarum, fluidum

��Terrœ regio, in duo diverfa corpora fue- rit primùm divifa.

�� �