Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome1.djvu/1039

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


GEOGRAPÏUCUS. W ftipam. 44». d. <»l. 1. Ripaai atent», «-jumaea tint. 378. n. Rknmafftu. 149. c. col. S. /"à-fc Rotamaras. JliMtm. Rotmr, munÛDcntm» pope Baùtam. SOS. b. 737. b. Rudinci, civiU» Guaaconi». IS1. c. Bain. Radini, oppidum. 191. n. Knttn. Radium. |*S. a. col. 9. »»r«. r Rodamaa. 74. c. 1 19. d. col. 2. (mm. Roaunuta-Monasterinm. 648. n. HummH-Mnutier. Rongum, civka» Francorum. 1 19. < Roscbinu* amnia. 98. d. it/e Ruscino, le Tel. RoncilKlna, RoMilioni-t cantelluiu. 50. n. Rotrni <̃[ Hotini oppidum. 121. n. Ri niez. Rotomaycnsiuin metropolu civitas. 122. d. roi. 1. Rouen. Rotoinagi, tirtw Luffiluncnsiti aerundie. 546. b. Rouen. Rotoiuagus. UW. b. col. 1. 117. c ml. 2. url» Vrliora-wiura. 73. c. Rouen. Rudh-o, fliiviu». 682. a. Itali* fluviu». 563 e. liiiie» GalUa» cittriori*. 4i. a, 4a. a. fin» Gallia-. 639. b. (iaHùr fluyius olim dividen» Galliam ah Italia. 101. b. rflH)u»m luliain dirimit à Gallia Cinalpiua. 405. il 411. c. Rubrriisis I am« 53. b. est Larus arlion<-n»i-II). » Hubn-sus Uui, Uact-m awipil. 50. b. lnlru t’jii» vi*<tu excavatu* canalis. 5(). ». I.’ Etang de Ui Rubuie. Ruiiuiuiu, wrbh V t’Iaunoruui. 71. b. Utitiaua. urbs Vciintum 78. b. Rufach. Itu^’inin, rimas. 11 !), il. fingus publiai, 8O0. c. Rura, fliiMiis rVancorum. 119. c. fli* Rua<ilo, cmtas Sepliiiiama. 121. a. Rusriiio. 10». b. toi. i .113. a coi. 2. 330. a. Hustiiu> Latiiiuruiii. 53. L. KuariiMi urbs. Il), t. J08. c. url» Tectosaguin. NI. c. civitaa. 122. a. CoUmta. 5U. r. t’juii tteiu «tipplrt Perpiniaiiuiit. 50. n. l’ttrfiigriuH. Riimiiio lliiims. 708. c. è l’jrt-iia Huit. 10. c. Husi’iiio Straboinii t*st IhvtM M<1* 1(1 n. ijus <Htia. HO. a. le Tel. Riisino. < iMtai .V]i[tiuaiiiif. 121. a. 12i a. Rutnii, RuthtMii. H. n. 57. b. il7.’d. •HW. il -itii. l>.271..l d77.a. ittO. d. 7UH. (. KiiUiii pni.imiulca. it)2. b. curMi .11, 11. i/W. i>. Huti’iii Ha«i. 068. b. coriiiii i>|>puluiii Si’^txtuuum. 54. n. 71. il. Kiittiuirum, civita». Ii3. b. ri»t. i. Ktiteiu, i>|>piiluin.’ 121 n. Rtnlvi. Uutiij>ittr, jK>riu»in Uritamua. 501. c. Ct~Btt tMA. 5Af. b. 639. c. ujus a4t~ SA»i ni*. 547. b. 639. c. cju» at’ut ibul. ». Sabhatia, vint* (à-ltii’u*. 117. c SabiM Huviu-i. 222. d. 22 i.b.la Sombre. Sahlont*. 107, toi. I. Nimlero m.1 Suinbet-k. Satcr, rivitat) Spano-Gua]K*ouia*. 121. d. Sdccroiu, civita» Spano-Cuawxmûe. 121. d. Satina, Hii>iu.«. 120. d. In Saône. Sa^Miniuiiivitas 122. il. col. 1. Suez. Sala, riiti- l-utla, aU.u» Hlit’iii. 52. Il. Salai* 33. a. b. |fi’i» Alpiua. 53. t. 3<>3. b. 530. si. 571. h #<ns Gallica. 530. a. Sala-wi (ialli. 365. n. 381). c. Sal*s»i Montai». 340. a. Salctio. 1UB. b. toi. 1. 128. b. cul. 1. Seilt. Salii, Kraïui. 112. a. col. 1. 553. b. •< •edibua A Sanonibiiscxpulrii, li.4taviatil on’uuaiil.579. a. Salm». 803. c. HaliiKt1. 130. ». urbi Sutiriociiin. 83. a C t Rbimi, dWld». ll«. d. MiM** civila*. 84. n. SaUnieiwnm dvttw. IS4. n. SaltMnaiiiDcoU. 4M. roi. t. Alii» C<uteUwte, alii* Mfav. SaliodiM. 106. a. col. ?. Sitmmfê. Stimo. 108. n. M», a. 4M*. SaliNo. 107. «. oal. 1. dimwM Salienm. SaUof* ! 369. h. SaUuvii. 135. cal.H. S47. a. ligmm rcleberrimi ultra Alpe*. M. a. «oram nrba Atpw-S initia. 84. a. Jix. F VU Saljro*. Sallu>ii, AlptinM auperatu, habitant cina Tonum ainnviu. 993. d. Sallyei. 363. n. Satmoiia, Burimi. 740. a. Salm. .Salodurum. 7». n. 105. a. cal. 1. 140. ml. Soleur e. Salomacum. lOSt. b. col. t. SaUul*. 10. n. 10». a. <»l. 1. Sahulas fou». 50. b. ^aUularum (taynam. 30. n..Salit. SalvuGalli 30.T c..166. r. n.d.tU. : !t, l’ Salyn. H. c. 10. a. 14. a. d. 15. 16. c. .’lii c. atron^ii. 100. c. gens occidentulis. 117. il. «>rum situ». 33. d. cj»vtalra. 83. b moiilea. 336. d. fuU SaUuvîi. Salyi 53i. d. !$33. c. Saraara, la Sontme. 75. n. Sainamiiriva. 107. c. col ; 2. urba Ambianorum. 79). c. 244. tl. 340. c. 350. d. Atnicw. Sambra, fluviiu. 128. n. In Sambre. Saiiibrai’itantM »«l Sainbladtanus «inu». 1 10. a. toi i. 54. n. le Golfe de Gnttutut. SamuiUe. 73. 1>. ttge NamneUr. Samuitti.. 332. 333. 5HH. c. Saua^erint’H. 544 l>. poaleà SanirWiUfH dirti ah uppido iSatiKÙi, .Vcf/«rxr 54. n, Sanrtomti, oppidiiiM. 101 tt. Saintes. San^.lriut ainnii itti. b. 466. c. Saugulia, fliiittH puasronta ?. 121. c. Saniriiiin, Alpiihaf oree appùluin. 54. n. Saiiiiiiuu iirlfti Yt*Jiantioruin. 85. a. Saint uuniuiii rjvitas. 124. b. cul. 2. .SVrtt1-. Saii-Riiiiigianut ager lu i|iu> oppidum itlnt Relut. Tvl, u. Saillis, url» G llic’.i. 117. il. Santuiut). 20. il ^ !77. a. ÎMiitom1» librri. 57.. a. Sariloii*1* Krll :i A/juilaai*. 117. •I. 547. a. "On lonjfi- à Tuliwatium linibua. 20H. i|l. roruiu urba Mi.tliolauiiiut. 70. t>. M()tlii>lanum. 20. il. Santnuuiu t’i ita.v 123- < .<«) 2 7HM ai. tes. Sanlonuiii |kïHu9. Hnnutge. 61). i’. pnHiioutoriuiii., (JW. c. Ii2. b. Santoni, i«)|)uli. 228. < itrb». 712 ̃<̃ Oallu.K ivil.’iv iH. r. Stwilet. Saiitonii-u.s (Keai^«. VÂtY. c. Saiiloiius. «0H. c, 7i2. b. Saona. A ; Sitimr ,| ipio U’inpoir ita votari rivpit. U«(. n. Ha|Miiilia. 5(7. bt vvtus t*ju« aiupUtudo. dn.t. II. situs, tKI’J. II. Sara, Hiiviii». *7 Mf. ». l&Sare, *rl ,v««r. SarauiiMa. 112, U ̃<• 2 S<mrburg. SaratiK, llumn. 710. a. Stuir. Surdont* l’oruin l^rgioft Hitu». 53. b. n. Ir Citmie de H"H.tiUt>n. Saruiia, iiiiula. 110. d. cul. 2. t ’/île Je G<trH.te) Sarni, «tus AlpânA. 390. n Sarra, Uuviui. 142. col. 2. Stiar. Samba, fluviti». l|20. a Stiar. SaMuini»i. 57. a. iynoia gens. Sauroiioa, fluviu», c»l Ararii. 517. b. la Sa/ine. Snuroniacum np-fxUujn. 101. e. Saitroiuata. 803. c. Saxt> i jtuIiih. HOO. r. saxt)tbt .6. :S’~3, a 577. d. 578. «., 51)7. a. ulira Hlit-num «H niare <xii,k-nli»lf habitant. 723. r. Saxonirum Ittlu»., 127. b nd. 2. 128 a ml. I Sial.lia. flmiu*. 120. a. l’Eic.iut. s. SeaMif fn-HiM iwftiww tm HaMMU WÊk, b. «t T.b<tdt PMtMMtt. ~~J~E b. «at Tabuda PiolMwi. 1». ^JK camt.ScM» pom. 107. e. «ri. f.lftfc d. ont. I BtcnmpoHl. Scaodo, amaàt, vilçbrKwAaiUM. 574.% Scarbona, cMtas. 408. o. 4S0. a. cijL St~EMt, dttMm Smthmttmt <M. t. ScaMana, drlta» Septnuaniaj. 194. a.

a. 

Scarpooa. 106. b. oui. 1. Scarpaaa, eattnni. 800. e. eaatrw» duodaciaw milliario diMMum ab urbe Malanai. 6B0. b. Char peigne. Scinfoaagu*.7. a. «al oppiduaa ScgoaiauB, «KM. Scittium, mulatio. 111. b, col. 4. Scordnci. 83. b. 469. a. Scordiael GalU. 44 a. d. 570. d. 707. a. rmu* GalU* oriùiula. 365. i. r. 38U. n. Scorditci ad iMrum babitavere. 45. b. Sryru*. 806. c. Secoanu», fluviiu Mamilû-ntiiun. 417. d. la Seine qnod falsum mt. Sectuiani librri, in quoram agro Colonia iMçAuuum. 57. a. fideStguùuû. Seruanio, ci-rius. 111. d. col. S. Sum. S«d«UiKu*, SedckKita. 348. c. n..Saplieu. Sedcna, Sejnte, whs Kdenatium, in dio> mti Ebmdnneniii. 55. n. Sedibooialm. 57 n. + Scluni. 226. c.592. b. Kciu Al|>ina. 33. e. eornm civitai. 137. col. Sum. Sctluui. 218. r. 591. n. Sr^uluuui. 12U. n. coruiu urlj» Valentia 34. n. 82. a. faleiue. Sr| ;auloiii. 129. n. SegeKtrrioruin iivita». 124. a. col. 2. SittertM. Sc«in, f» ^«iiir Gerinanonuu, inter ElmroiKrs t*t Trfvinw*. 25H. a. Scgoboiliuiu laliuL* IViitui^. Uuinuixlo i^t Xelvu.r. Segobrign. 484. a. b. St-goiluiiuiii. I l.l. b. roi. |. urb» Kuttiiorum. 51. n. 71. d. Hodez. Srgolauiioruin Trartui. 129. a. col. 1. iule St’^alauni. Styoutiati )M>puU Britanai*. 244. b. St’t-o»a. 101). a. t-ol. 1. Sfj.iMllaiini. 51. a. 129. n. eornm url» Valentia. 51. n. t alerter, t uic Si^alauni. St>|(usiani. 271. il. 277. a. Iran» Rlnidaiiuiii prniii. 208. o. ({<̃"« "ta inU-r Kbotlanuiti et l>«il>iiri Mtirum urbs I.u|(duiiiiiii. J.’t. t. St’guiùanofiim uro», Fi»riiin. 71. d. 112. d col. 2. 131. «>(. ». i-oruiu urbti< Rlioduttiiuie< Forum. 74. » Ritanne vt Feuri. S’^uriiaiii, iiitïraiiii Alpibu», quoruin ur !«̃» S|{ti»iiiin rt Hrigantiuin. 84. d. RruittritH rt Suie. %.ii»i.i. 101. b. cul. 1. 105. a. col. S. Si-KiMio, oppidum. 515. « b. Sute. Sf^u.-iiuiii, urlut Si*^u>>iaiu>r mu. 8-i. d. •Suie. Sr-fU-Ui-ro. 104. b. col, 1 10rl. c col. 1. Ststetitn. ’Si-lUiri l’idu Suelreri. Seiu urb» lulùe. 3.’I5. a. à ScttociUnu uttlit-ta. 157. <•. 683. «. Srna, flaviun St-nonum d« nominr. 682. a. Sriia, itisula in Britannico mari. 32. b. l’iite lie Siu/t. Sciic, urlw Cvltica. 118. a. Ssu<>liuui, Senez 51. u. Seniiatrft. 57. a. S’ixif allia. 55. b. St-iiont* in Gallia.RG.b. 130. col. 2. 290. «̃. 251 b. 2."V2 301 d. 2»i8. b. 273. a. 277. a. 322. b. coruinsittu. 27. a. urb» grndicuin. 74. b. |0«. b. col. | 2»». d. 2(>l. a. 273. a. Senonum civita*. iniln>|«)Us. 222. r. oui, 2. Xen.<. Scnonuiii t>ji|>i>ltiiii Vi’llauii<Hluiium.2ft3. b ̃a..v.asi