Anc no gardei sazo ni mes

La bibliothèque libre.

Anc no gardei sazo ni mes
Ni can flors par ni can s’eseon
Ni l’erba nais delonc la fon,
Mas en cal c’oras m’avengues
D’amor us rics esjauzimens,
Tan me fo bels comensamens
Qu’eu cre c’aquel tems senhorei .

Be l’agra per fol qui.m disses
Tro aras, qu’en sui tan prion,
Que ja.m tengues tan deziron
Amors qu’eu morir en pogues!

Mas aras sen e sui sabens
Que totz autres mals es niens
Vas lo dezir ab pauc d’esplei .

A ! tan doussetamen me pres
La bela qui.m te jauzion,
Qued eu no.m posc saber vas on
Re mais tan ben amar pogues!
Car, on plus l’esgar, plus me vens
S’amors, e.m dobla mos talens
On eu mais d’autras domnas vei.

Depus anc la vi m’a conques,
Per que no l’er gen si.m cofon,
Car volh mais perdre.ls olhs del fron
Qu’eu ja re fassa c’a leis pes.
D’aitan com poira,  ’n essiens
No volh que.m si’ adiramens,
Que Deus aya faih de mi rei.

Tota gens ditz que Vianes
Es la melher terra del mon
E las melhors domnas i son !
Doncs sabon tuih c’ aisso vers es
C’aicestas son las plus valens,
E midons, que totas las vens,
Es la melher qued el mon sei !