Page:Francois-Raymond Duval - Proclamation aux citoyens de la Belgique contre l'Autriche, 1793.djvu/5

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page a été validée par deux contributeurs.


PROCLAMATIE.


BORGERS !

Indien de Vryhyd heerscht in het Nederland, het is om te beschermen het gemeyn orden, te onderhouden de ondeelbaerige sekerhyd en ruste, het is om hun te geven eenen onverwinnelyken schild tegen de kwaedwillige. In eene opstaende Republieke, de geesten ophitsen, de inlandsche ongerusthyd onderhouden, de vreeze aenjaegen, de verschrikkingen uytstroyen, dit is wederroepen de Beroerte, en verwekken de vraeke der Wetten. Die strenge vraeke sal op de pligtige vallen welke dat fy zyn.

Daer zyn gedagten, dewelke den tyd en de reden alleen konnen beteren : de vergetinge van die grond-regels, trekt naer zig de alderongelukkigste vervolgen ; als dan de Borgers oneeingen sig, den haet toont hem, en de kwaedwillige maeken, ongestraft, hunne saemensweeringen, in het midden van die beroerte, dewelke diend tot verberginge aen hunnen aenslag.

Maer de opgetogendhyd van de Vryhyd en zal niet vergaen in het hert der Franschen, het zy dat sy moet gewonnen of voorgestaen worden : DUMOURIEZ en zyn deugdsaem Leger sullen haer dienen als eenen Schild tegen de Despotieken, tot dat het Despotiek in haer graf sal liggen : zyne Medegesellen der Waepens, binnen het land, fullen versmagten alle beginsels van oproeringe, en zullen by een Volk van Broeders, voorstaen de liefde van de Vryheyd en van de Gelykhyd, het welke voor hun zal wezen eenen band seer strek en ook sagtmoedig.