Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/1032

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Le texte de cette page n’a pas pu être entièrement corrigé, à cause d’un problème décrit en page de discussion.


c. 216. n. 301. a. 347. a. 438. a. U 557. n. 619. d. l» lulia. 3. e. 4. d. S. b. 6. ». 8. d. 10. b. U 19. a. 20. a. 31. e. n. 23. a. 24. b. . d. 26. b. 37, d. 28. b. 36. -brW. La b. 5». b. 61. a. b. c. 66. b. 67. c. . b. en. 73. c. 90. c. 123. 1>. 130. B n. 151. a. b. 189. a. 1115. b. 198. c. ̃ 314. a. d. 227. d. 228. b. 231 n. La 249. c. 250. b. c. 251. n. 260. a. . a. c. 202. c. 291. e. 293. r. n. La 351. c. 352. a. n. 353. b. 355. c. . b. c. 377. c. n. 381. a. 420. n. 421. a. 422, c. 428. n. 429. b. 452. d 464. c. 477. e. n. «00. n. 516. La b. 531. a.«B48. n. 557. n. 618. b. Lai c. d. 619. a. 640. b. 642. e. 643. e. Italie* «entes. 21. a. La, Itu fluv. in Bcllovac. t/He. 233. n. Vide E !>u. Judxi. I’J4. b. 202. a. 496. e. S. JuJtxi Cclla in Morini» ad os S. Quanti* 11. 133. n. v S. Judcxi Ëcvle*Mr dua», pcrtin.ad Mon. S. Salvii Monslcrol. 574. c. s. Juina. H. in pago Stainp. Juisnc vcl Juuie. 1)79. c. Lai Juliatus, m lia in Comit. Cabilon. 607. l-ai d. e 012. a-e. 613. a. ibi Eccl. S t Maurkii. 612. b. 5 S. Juliani E<il. pcrl. ad Mon. S. Be- < ni( ;n. Divion. 15. c. J De Jumiidlis Etx-I. in agro Vfiidoncnsi, 1 [xn. ad- Monast. Saviniac. 200. •• Lca Juncturae, Mon. in Lotliar. nunc S. Deo- t dalus 3(i8. a. A !>b,ttia S. l^xkiati. 1 309. c. n. fuie S. IVod. Ornol). Lea Ivodium opp. iu Diiec. Trcvir. 20. n "• Lcb Jura. Mous in Gall. Lil( ;dun. 83 n. A A ..1. lMi hmuin laslrimi. al. Vircium I,, Onn. 3 ̃52. c l»rei oppidum, cl turris. 56. Led r. d. Juvan.iisis E,.[,sia vulgari «-rmonc Ix-d toiliilMic. (illi. a. A Joïonia. vi<uspro|K- JVoviuc. AnJucnn. U-d 253. b. y Lcd t. l’¡ ;I I»ivo /<̃ Caino. l-««i Kamifuin ; m !I.i apud Pi.t. ot Mon. ’’•’K’ fuie Carrofinsc. île. d Kam.tona, villa in ,a luolcn.linum *™

  • ">n. S. Ma^lorii Paris, romi-suiui •’̃

̃MW. b U’in Kan-niou. ,,|| j. | r,r>s b i ; K»-U.uni. r.isIruiN in Aquil. 535. c. l*"< ̃’•38. a. d. 1^ Konprrlrns,. Kcin|)«Tlc(t. ̃• ! Cïi-m- ^IhtI,k.. s, ( ;ril,ls M()n m |triun l/iii, ->H ̃’ 371. n 372 a b l-II K< J •< T.ia, ,U Kpiw. ,|U,I. /h- Ix-in. ’"•’̃̃ » :1’ -I. .1 M|s S. Mauruii. r,4li. c. Uni, I.1. J1 -•lU.in p.,K., t ,||. l.2. r. r’. ,“̃ • I .un a-iruu, |HTlin. ail Abb. S Lt’ni ; ’t.ti.. t’, j, :y, -••̃ *• ! H37..I. nl. l, ̃̃ ̃̃ «nia |»n a,l Abb. I rc.Vin ili i l’1 J ;1 ; < -i ».i -J7. i>, T.. ’-•’ i "i- a^lruni. /• l^-n^iai mu. tin •i1’ ;1" ̃̃», 27(1 ,1. 273 a. •’ ’’li ;- ̃’ ",̃ :• Uni,, l.lr"1111 !i" jj ~j "’1"’11.1111’ .1-’1 ,¡’ •• M-i.,i,,s 27,i. y |x "-̃ Mon Uni. ;,7l. t. |

1 Il’’1’ 

J3’1"1" vx ;. b ’̃’Jini "̃̃Mo,, ,j., rr,2, r I ~,m<~ .1-I. s", Il . Ulinm. 2«. n. 439. a. iG4. d. Ulont, in Burgund. 162 c. >. Lavana scu Lavania Liguria ; opn 439. d. ». Uvarainu.n in paKo Ccnom. vel Vindoc. 507. a. 635. c. ̃ I. B. Laudi Ectl. ampliaia à Comit Andcçav. 271. b. i. Laudiactu «ru Laudairui ad Ligerim i. 466. b. n. Mont-Louù. i. Lauduncnsis |«gus. Laudun. terril 130. c.3M).d.S73. n. 58 !.n. 60» ; e. Laudunenw Prworium. 581 • n. Lauduncnsis Eocl. 197. a. Laudun. Mon. S. Vincentii. «61. b. Abbatia., 5«S. b, c. n. Laudunum. :)ii. b. 383. e. 464. d. 560. a. Laudunum Uavatuui et l.uplunuin. mi. a. S«W. n. 572. c. n. 577. b. 583. a. n. Laon. s S. Laiin’iilii Parochia ubi S. Paul» Erel. j>crtjn. ad Monast. Saviniac i()0. d. S. Laurt-nlii Eccl. in ÎVorm. pert. ad 1 Mon. Crrasiac. 331. d. Lauunensis Duec. îiii. n. Ijusiliiimin. in pa^o Piclav. I^omIunum. Iami.Iuiiuui. 137. n. 138. c 268. d. 336. a. 560. c. 601. b. Landunense seu lx><xluncnsc laslrum Juliixluuum casulliim. 3i8. b. nn. l.i)Ui/im. 1-auv.luiHnsit l’rioram» .MM), c. Lca scmi Ixslia silv», in ,jua est AbliatinU S. Citrinam ilij>rii<lt’ns ah E«-|. Paris 567. a. b. n. Art) e. Lcaw», 1<kus in Anj ; non loncc à mari. iH%. Lrbraba, Um-i» et Munast. in pai ;’o Al^at. «ii. ,1. c. Lciit’fortlia »cl l/cilcfonlia m Vntrl ’Mi. e. n. Levlrrs<la, villa |«rt. ail Mon. Walin. I0M. n. Ixilonisniria uln Kc-|. j^n a,| Abb. S l’etri Carnut. 433. n. Lcilrnifîclicn Allare |wrt. ail Mou. Walin. lU.’i. u l>edu> tluv. in («nom. Le l.,nr. Mil. n. 27if. n. SOTi. I ,r |.i,i,TKiis U’jjui. lùlr U’ixliiiin. lx«ia 11. lut. Lis. Ixyioiiis r. -iuiui in llis|i.ii.’i. b. îi ;6 il. I.con. l-einlKirvl’ rasiruiil nniiic l^xhuiii 3.V.I..1 vl. U’inmiia .ii u. U,iiovii.r. Il ’.t. r 432. c.i3(î. b. (ii.’i. l.imoxey. 1 Ix-niot iccnsi> partis, lx-ino«ir. Irrffl. Ixinovi,inuiii. i>Hi» a. ï’Ji. ,|. fjO-J. nn. Ix’iiiovKrnsis- Kcrï, TiO’i. n. lxninii. S. M.irii.ilis Mon. Mibatia II !». lio. a. 288. c. d. n. 428. r. i.ii. r. rm Ix-iiiou. S. ujfiislini Mibalia .1 K..I 2K8. d. J8".t. a. Ix-inovir. rr^.iliM Kxl. Sal%atoris liliinili. 2MN. d. UuioMi.iiMj. |<ii» i -.M ! a. c l.i iim,m iu.i Kn in K|nsiop.ilu Njinnoth-o. 601. b. IxMi^ianiiii lastruin <̃(• «ippul. m p.1,0 liinin. Alin^atia l_m,l, I «a>is i.i,lruni «I Lin^ia. 117 il n I 2i>7. 1> n. tii.