Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/1040

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Le texte de cette page n’a pas pu être entièrement corrigé, à cause d’un problème décrit en page de discussion.


[680 INDEX ~E.OGRAP HICUS. Pilleii»-Ton<«i, Villa cujus IX-cinue perttu ad Cœnob. Chast»an. 373. b*. Pjreaxi Monte» 2HU. a. 510. n, Pyrcasù Cclla. ptriin ad Abbatiain S HUbcrti AnilaKiii. liO. a. 130. b. Q u t v T 1 s Hu*. in Vorio. Pt~c Oi *i t. a, fluv. in Mono. Page La Cunche. 133. n. Quan’^non, villa. 376. b. (^u.’aut, laMrmu in |>a£O Caroerac 127. n. yuinm Arbaiai, |iro|H.’ S Florent .Salinur. 280. b. Quturiar.ini. bbatia. 506. c. Quiiunatb. ubi ^iti>ia S. Orientii 396. v. Quillftsaiilili. fjutniti) 372. d. S. t^uintini (io.uitalui». 127. b. S. Qu.ntmi Stiliurliiiiiu. 5/3. n. S. (^uinlini N’ir.iinaii.l. Krili-’Ma. 361. c 638. M.m.i-U, min. 021. b. S. ^>uiiilini Cap. llula. dicla C^afM-llima j.rojxl 3(13. b. I S. OuniNiii Mun». I uit Mon» S yumi. Quiiilini.iis. ,iai. b. S. Quinliiiii, and’ Ulirctuiu, |>n)|>c fluv Car 2<< li. R* nu i m lliUil MoiidKt. in Bru’^j Uo n. 11. Raiiuala^. uni, in Nurin 232. i|. Raunluiu.iufi^ ..i^.r. in Klâu.lr 1 0 1 n. Ramc*sia. K< :iu4*i m Vn^’l. Kaun-^i.’nso l(i’ilic,ii’iiw"Miinasl. 170. a. 2H8. Il 52i. n Itainr, K..1. Ihul. Kani|niiMi’ t. M,i[imi. [K-riiii. a.l Moiin<1 I .iturri.ir "tri.’i in. Ran.tiiiuni ’.(K. ’̃. K.1.1.1. i,, (- ul.i MonaM S Jm.iiiii.s Jl)(l n. HaiiMili.i’, |i.i 2NK. A. H.nliaïu. v. ii K.iv^i.i l’.t" ii IHI n lut, ’lln,Mj IUli.|i,. K.Ii-Ik.d.i Ka.li^lxin. m. j7 m ; i lu :; a. u)7..1 v i.>7 170 n n.a .i. 171. a. ma. a .1 i.U I 11 .1 Kal,s|«>iuiiM-s. 17(1 Kll.-(«iiu n-i-, It.uli vU.iii-iim» K, cl.-vij. d II, .i Uaii.|«> "m. s. ll.r i. K..1 Il ,i VM.it, i il. ,1 i. tt. .1. i~.il a. u Rjtiuna • mi l’i ;. Il Ijr. 1, 428 llauiiii. ritiiliii l’itlin. ,i.) Mou. Sallllll. _’< !<) .1 Rrl.-ll,, M, ti’ii.i Mnna»(. S. Hi- .l,i, | .1J RtxilJ. >[ uln il.ir*’ |H-rtin. au S. lYtrum ( .it.il.tuii .vi77 a. K.U.I, .4.1, mu il’.l. • Kiil.lcilMA I., .il, RinLiiii-, K.doiii. a urlis Iteniui. X’, a I3S » INI n -HO d. ;17I .1 1.11. a..1 11. 11.11,1 ns. M n. 371. r. 4Jïi Ri’.li.rfr.iM. •» M". M.li..t,.l ,1 ’NI. IM i, JMI ,1 n. JM..1 n.

J i, 

H..I -s, ̃ • ,.i 1.1. Il .1 II.. II- 1 ..I.

̃ i !i !i

Il, i. ̃• |, t ̃̃̃̃̃ li ’̃ RemeaMS.^40. d. 391. b. Remen* Solum. 464. e. Renierai» Pagus. 70. c. Comitativ. 33. a. 350. e. Remorum Kioct. 251. a. 583. a. Reinrmu Provincia. 461 n. 463. d. n. RciDcnsU An.’liic^>Î !M :opatlu. 291. c. Sf°^ des. 2«J4. e. ">5-Reinensis Ecrlcsia. 70 c. 136. c. 318. n. 481. n. 49M. d. 519. b. c. a. 530. a. b. 323. c. Rciiicnsi» S ; Marie Etxlcui». 32. e.’ 33. a. 130. d. 136. c. 159. d 413. e. 4G4. e. 4ikJ. c. i67. b. n. Rttiicns. S. Hnoigii Francorum A|>ojtuli Abballa, Baiilica, (xxnobium, FÀclfMft, Iu0usteriutn Toiiipltun. 14. i. n. 3», b. %2. c. 134. c, 160. d. iii. c. 246. b. 230 d. %2 a. 291. c. 3U8. il. 310. d 3U. b. 354. b HG. c. 463 d. n. itH. b. 463. a. HX. b. c. 11. 4G7. b. n. 491. b. 523. b.)S7. n. B. Hi’iuîgii Sfpulcbruiu. 4U4. b. 41)6. a. Hcinrnsi» S Dionysii Abbalia, Basilica, Etvlwia. 2111. c. 466. c. n. Hemi, Kciiiis, Kt’inoruin urbs. 14. c n. 20. il. 12. c. 70. c. 113. c. 1*1. n. 121. n. 131. a. 100. d. 161. il. 197. n 213. b. 222. c. 238 n. 250. il. 251. a. 283..1. 21)1. c. a. 292. b. c. ï’jï o. 308. d 310. a. 318. a. 3<a. c. 32’t b :tilt..1. 341. b. 318. a. d. 35i. b. :i37. a. 3(i». • r. n 371. b. 37’.l. li. n 383. r. 38("i. h. 412. b. 41. r. 420 r. 437. b. Itil. n. 4ti3. r. n. tl’C). a. 100. b, 481. 1111. 4 !H b. 4 !»2. a. 500. 1. 3Wi. c 11. 387. un. 0(>>. a. GOH. 11. HetiiDri’.iliiiu.n. 273. a. Kcnvail. ta^triiiu in |»a^o Tull. 132. il. Hc-luin IIimhiI. ru Un. 44(1. 11. Ki’^bai uni. Mlla in Itrio^. &(). 0. 11. »7>J. l>. ••. l(i-sbar<’ii«iiiiiif IMvbs. d. Ur,,lMiviiM’ CumimI. 440 11. 47a. r. n. 4H() a. Ki-^luii Oraloriutn. J80 a. IW-siin, Mans», Kirl. I11II 132 n. llit,-l ll.’li lilin I ije UiiU-.li-. ll.lliiiuv, tltl. (,/̃̃ Uhruiii. II. lia I :,l, Ulirl.J It.MTia. llut. 2".l.*> h. Klu lui. ut, II, mu. IUhimi- KImIiiu-, tluv. J. a. b. 3. a. I-. 2 :> .1. (Kl .1 r 00. a. 07. b. H.’l n 1 ia ii 17a. il. !’(«). b .’tt,7. v. :iT’i :tS ;l. >>1 125..a,

ilS 11 ."i."i7. n 010. b. 041. i-.

IU1.I1.1. Kit. lia l’nm.1. 1 43. < n. 153 n Illio ’anus, llo.la.iiis. I. H. >l. IS’.I. 20O. r. iî’.HI a liOl. il. Hh.il i^ii’* ’</<’ K.>tiiinaf{ Ki. ull.i V.nn. 332. d. K itH^laiiia,, illa 111 l’rn>iii.ià..1 15 KiUliiiMiiii’iiMs. ;|J| b Kibilirn. 2. li. llil. i.in.irinii Kr^ili 111I1 r Mn^iinl laill it <iui*^ramiiu |~>-n 1 (il7. «•. > IUh.ini M.I.IL, K. rlrsia l>in|iliini, Mihi.1,1. I -• n. 130. b. I.H. ». li .1 132. » >’ 133. li. n. 131 ..̃. 11 Voir (.. nii.liiin. Ku un < uuiih ;i.’i7 .1 Ri. h. u^. i 1 iijiih p.irs |«rl..i. t ><1 •» I". Un. » imiiii •» 1 l’.IH..1 n Il lli.lii ;.i. ltv. il. r. Kiil.i. H li 111- .•̃ i, Nom, III l.l .1.

• n ;7 1 ji.i .1 ,u :1.0. 

n I, 1. Kit |n .1 }., > X .11 i ̃̃ in’ t.’t I ; .̃ li,>,p i.ii, M. > .̃ >l :i ."I. h J’.l 1. I, .̃̃. 1 .1 .1. |. ,.1 « V- ̃• i I ̃> . n. Rivu. -bulUeat ia Comk «.^l. Bwrlenriew. l38. o, ,64’ l*n*-Rivu», IM. a. c. «. Ro, locus ia Flandr. 164 a Medanii SucHion. 583. cT^^ »• Nalanli Sucuioo. 383. ~°** -oRorineoes. 3UI. b. Rodebecvu», flm. Nom,, jt| d. Rodfbun, ubi Altuc pnt» ad E~i Tornac. 458. o. •"̃«"̃<«. Rodcribuxgenm. 301 a. R<xloili>»liu, Kouveml, ia Nom 37 e. 328. e.o. Rodpmu*, ^Rodomentii civiiu. 244 j . a. fiie Rotomagun. 2U, d, a6.lorui casrura in pago Toll. |JJ. j d. HoJueni, Eccl. in E(>,«c. Lugd. Jy b. Roicnse Territor. 588. d. Ifoltn», Villa Cuenob. Valciod. Î53 b. Uoiua, Uoinana uxb*, Rouiulea <urt«. A ?b. §. b.c. 10. b. 14. a. c.<l.aU& v c. 20 c. d. il. ». b. îi b hk/ » 28. n. 60. b. il 62. b 6S. c.68 a «Z b. 73. c. 102. c. 107. a. e. «ittXY 134. a. Itt. b. 146. c. 147. a. b. 151. a. 153. a. 161. r. 17*. c. 174. n. 175. a. c. 183. n. 11)1. c. Kt3. d. l !t5. c. 197. a. 217. a. tii. b. J». a b. n. 233. a. 23a. a. 212. c 2W. n. 251. a. 25’J. b 2til. »i. c. n. «S. b. 1. il. 265. a. 284. d. 11. àll.e. e. 2al. a. t.a. a. ;uiy. c. n. 310. d.

J2~. a, 314. 11. 343. < 333 b. d. 354.

Je. il. 353. r. il. 337. a 382 e. 367. /c. 3(18. l>. 3O’J. a. n. 371. e. n 381. 4.. n. 382. n. 389 c il3.il. 116. a, 42 :1. n.i2ti c. c. iH a. MO.d.n. a. V3I. a. 432 b.434.a. ll.ï »- 439. n. ICI b. c. 4tVj. a. il. 474. t». *8I. b. 4 !»2. b. r. i’Ji». b..1(11. » .7)4. c. d. 323 b .327. il.>». t 530. r. 531. Il r. il. 339 n. 3NO n. S.Sti 11 018. i. 025. il. (>2ti. a. 1J3N. b tilt ». b. • 142. li. c. <>i ;i. il. 01t.. l>. 1151 d. K.Hiiaiw i-s. 43’.»..1 .IW>in»iul«mia. 401. a. llmiiana ï’alada. 433. c. l..iter.inrnHO l’alaluiin 2(.l. c Itiimana Kirl.-sia 00. Ilii l> 163. 193. n. 232. 1 LHil .1 itii a. b..1 d 4i(l. b VJÎ. a. d. V.IJ. e. 4’JÎ* il r>(Ni. b. 52. a. 52>.i. n. Hniiiiiia S IVln Kfili-M». 21 « en |(KI .̃ 117b. 2lil. 1 2tii. i.i- Mfi. a. f.U- <̃. » l’tri Catliolra. *>M t. "J’.tït. a. l.imrrl |H>»ti»luruiil -5. b . a. U0111.111.1 S P411I1 K.t li-^i ̃ 14 11 Mo u.i^ttTiuin S. l’auli J|»inl IUmîi*ib. ’ri. » Hom.iii.i l.altramii-i’- IU-1I1 a llti. 1 Ki>ii>.iii.i S. Mari.r Majon» t~Ai. itil i1. K.iiiiana S. IVtninilLr t’^l i* il. Ai-il Uihi..111.1 S. Salvalon- llasilna. <iin.Uiit. • lu la. t’>1. R.mM.ii II. b 4«. b tM> <̃ •̃ ! »>̃ ti. ! a ti3 • l’-H a. 7 :l 1. :< !"̃"> _ill n :S :1"1 1 :4. i"’ •>il ,1 .I.N ilîl. a. • il} Mi m. n !̃• M~ •̃̃ i.Nj.l. ’•) V, vi. :i ̃’• »’ •’ ̃̃• ,/|s ,| !«.• l’l- ’• ! ̃’ V. H ..̃ I. 2 a -.1 N H’,1 I. -ITI -’I’ li.l !’̃ ! • UH ’’»•’ ,| ) 1 I nu ii- !̃ .11 ̃̃" Km’ ̃ !̃-II. > ̃"<̃̃̃’̃̃• ’U l

•~ 1 • • 1