Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/1076

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Le texte de cette page n’a pas pu être entièrement corrigé, à cause d’un problème décrit en page de discussion.


714^ INDEX ONOMASTICUS. ’8

6 nn 1tK n OKI O«^ I ..»__ B ̃_ ̃»».. 

. b. nn. 315. n. 3S5. 357. c. 338. a. 3iil.d3.i2. e+380.i. 382. d. 424. a. 427. ». 4.10. c. d. n. 431. a. 432. b. 3ST5. a b. 527. a. 52H. a. 530. a. 637. b. Vuie Ijinfranchus. Laudeganu». Vienn. En. 513. c. uU Uodcg. Laurio, lil. Bosouis, testis in Dipl. Ilenr. H pro Mon. S..Marùc Suesi. 53.4. d. Laiircntius de Leudio, Mon. et Scrip». i| 1i6. n. 24 !». a. n. Laiarus, P.iujkt Evaiig. 110. b. Leclra, fil. Ij-irat. lesii» in fund. Watin. Eccl. J(I(J. il. Leilninus, b u-stis in Char. Bald. Kl. Coin. iin> Mon. Silhiensi seu S. Bcrtirii. 3«2. a. Leni, lil. Wulfardi testis in fundat. Eccl. Watin. 101,. d. i Leiiont’iirtii», Cmlinalin, Ab. S Rein 4IJ1 n. Il. P ;I¡la. ti :d f’, I-co Vfl, li. r,.H c. Léo 1 l’apa. S |o, ,jui et Bruno Tllll. Kjl. Ji. 1, ;1(|, > bi’23 n. 2 !t.d. 42 c. d. Ki. b (XI. d r. :o. c.t.i ,i na. |3< a 1. : I *ti. a. b |i a |, ICO. ,1. ICI. b. c. il. l’.ll Hlii c 1117 a b. [[)’.). a. 201. c. n. 21 i. d. 215 d. 2Hi. a. 217. n. 2lH I. n il !) à 2-’2 b. 11. 2Sfl I) J17 11 250 <l e i».*il a. 254 b’. d. Jf.l..<- n. l’(l2. a. !>. ». 2N<>. a iîll n. 232. b. 2 !U. a. d, 308 d . :i(i > .l.’ili. I1..U. r .118. a. 351 h i.3."i."> .1 b. d.3(i.». d. 371.. a. n 372. i .̃ i, 377 <i. 373. b. n 381. n :tVi."d n. 381). e. 400. li. 412. d. ii :t u. i.-Mi, d r 43(J n. ((..< c d un. UiV.. 170. b n. 47 il. i, iSu m i’.ll a. |i.oi. a.’iH) 1) :.J_» i.•( b.c. .• a. n .27 .1 :>s ,i.l ..VU a. ~~n.nk :i n :,4- n 1~,lrt.n ·i :l !). e.li~l. <).< n/<[ !r’m<t Ir.s.’i n :»s7 ii t. il. n ij.i’j u. (iji. Léo dr Aiidi.i.’m :,n7 U-odcjj.it, »s W, l’.|>. 128. 55. <̃̃ il.(̃. n. I’ l.u,|.v. l*ii’rn>i-. < I ! Kdii.ir.li Ki’jjis, Kji. n I,. ̃• |i ;||u. t. I^oilri. n» I .lm,,i,. I. |A._ in.iis. !(̃.> .». I., f», I, "»’« •̃• tn Vii^l fr.ll, r Meraidi n. J ̃̃ i ; a |( ;,s. d Jd’.i if..1 ’.I I. i.m ̃• . ;i ;i. i,. l.i’.i(»in.’ |ii,v r, v| i,i,. r. UiHlll.- s.-ii n ,1,. ||iln,, |.alcr iiuilii _•̃ d. n. I^-oiiiij», I | ,i Ij.Iiiiiis de Majjil lu riiuHv -’7-1 n n I^ijmiI.Iii». hl. V.Wli M.iriliiuins ̃ -j(ii. b. .Xe<i|N>ldu«. l.i|.| |,n, |.mili.>lu.. Mon. i-nldï- V :. In, ̃),. Vu,,i 1J7 <̃̃ -il»2 b. n. Tnijund",»’ ixtllIl.’Tli il». ti :,i. |, S, J’IJ c. 3(>M » ;i|i ; 177 I, ..II, n "(117. I^ittli» r i. ii-, (j, l.,(iil,in |’)7 ,i I^-M.-Illi ;i. « .r.i.i.l .« ||M »,,|,T|.>1. dm 1 ’¡j,.t 1 Ili,tIHIIi !¡ ’llIf lild. «AHI1 I’n i. 1. d .I F. »•"» l’il.l lil Wil rt lllrl.

iki i.. ii i. ;n

l-n,.i, di l)i..ii, lil II, i,-ii •arn .V. I, l*»i"l,|iii Mu. ’.vii, Hij.i ||r

!».“̃ ,.n. M. m,. •> M..I v,H..s ; ;v4.|. 

b | L«iarlu< l’n..r s l’i.it.-niii s.iliiHir <7M a J.N’i ’LHaidllv Vimi. I ri |n.i, S h «. liM^ard*. lil II. i.. :i, ,n,,r 1 (jl. ,» II :. | LrtK-irdi» i ,•̃. i.r,a |iro Mon.i.l li i. ,i |, I..lf.r.lis .̃, | i, I ."i ( l-elr» Bergcnsis. pater BolUravan, 1. Balduini « Lectra. 106 c. ». l«Uelinus, Henlinuj He«celinu> ). et Entclinus Paris. Ep 3G4. a. n. f’idt Bestel. Hetcl. U /f^udonius, vir uob. Vindocin. 1)9. n. 273. n. I. S. Ltutiridus, Ab. S. Crue il cl S ui. doeni. 275. ». Leutho seu l>ento, lil. Cononis Abt. bas Satiniac. 2(K). a. b. Ix’iilj.rannu». tntis in Cbarta pro Mona-t Bc-suensi. 638. e. i- U-vuldus, Com. in Charla Tlieob. et Strph. Comiluio pro Etcl. Ambian. t2i. c. l.ilxTtu», fil. Arnoldi, pater Dnitonis Bothelci. 303. b. l.idulplms, lil, Conradi lm|>cr. 370. d. Ij’ryanJis uxor niiliezonis mater llu^onif, etc. amita Oiin. Cliiniav. Arnulli. 150. a. l.iclardns, nriHis Conradi lni|K’r. Mon. > S, Vitoni il I. a. 4Ô8. b. 453. n. l.ictU ftm. Lùbtrlu» et Ijtkrlus S. l.irlb. SrliolaM l’rspjKK. Kcrl. Camcrac. CajKjll. Ht m ici III Iiii|h.t. |M>^toa Caim-rai :. Eji 31c. n. 101». c. I K) a III. c. li’J.a c n 125. af l2C.be. 127. a-e. IJ8 ti. n. I2il. a |(H. n. 1U7. n. 31». n Xm. b. 3C1. c. 481. a. b. c. u. IH2. a. n.iCM». c. l.iii.liiiiins Al, s. V.dasti. 123. e t2i. a n. 422 h Liti^’iirda, lil. Arnulli. Fl.uid ( onui. uxor Wit’inaniii (jiniitis. ilGtl. n. l.i»i.lrdn«, fit. lt.iiii.il. Il de Sabloilo, Mil. Ilenr I AnKl. g. ±H. ,|. l.isoiiis de AmbjMj, n. scii de ibasio, |iler >ulpi, n de Aiiiba*. et I. soii de l.«»-liis. 2."i(i. d. J.17. a e. 2, a. b. iti."i d e. 2i ;fi. b. d. ’.MIS. d <̃. l.iv<iiu» Ooin. Loi li et Vernul. fil. I. iM.ii île VimIki*. 237. c. t- 253 c .1 273 d. 271. b. l.i-ois, iminx Miles, ci-ricin de Moiia>HTiis.li,, n. l.iuli-, riK, (,’oui.Mil. Ueriniaiini Duc Sax.421. b. (^ Liiid»)lfus ( ;(irn. >le ïîrunevwie. /il. liiiinoiiis cl (ii»l.r. 118..1. l.iup|ildui M.irthiu paler Krnesti. . a : LoiIhtIim, M> IIhd, m 1 1 1 a. l-i.lli.iiuis, Krant. Ue». 11. n. | :1. b. LotIJ,IIIU. FrJRC )<t. 1 t. n. I :L h, I lit. e. 170. a. n.(Ci. e. i75 b. c. •’113 n. 3.