Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/733

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


̃ V<. ni m |

-• Ed. autem (

diat ̃

nuit i

• V< Vîam i

An IU8C.

/•r»K. ->lJ4.

m..tiT«. ]

• Ed. rcti- (

s

H (

Per auxilium Kpikcopi I^eodiensis confortata Comitissa et filius ejus ftddiiinus per quosdani mediatores tandem paciiicati sunt cum Roberto Fri- C sonc Comité Flandrïœ et, Cornes Balduinus quamdam neptint dicti Ro.̃lx

  • rti dueere in uxprem del>el>at et ad hoc faciendum invadiavit vilkn

r)uacenst>m, quam tube possidebat die verô assignatâ quâ illam desponsare di-lM’Uit, tantùm abliorruit eam prophT turpitudinem seu deformitatein eju» (juôd noltiit eiim dijicere propter quod Robertus obtinuit Duacum nec posteà rec-uperare potuit Balduinus. Coinitissa Kichiklis firmavit castrum Ik’llimontis et xdificavit capeUan n S. Vt’iiantii. Balduinus autem ejus lilins adhuc juvenis uxorem duxit Idam sororem I>anilHTti Comitis Lovaniensis, quae valdè l>ona matrona fuit et howx vitae. Iliobildis Comitissa et lilius ejus llilduimis aedifiraverunt Abbatiam S. Dionysii in |ïrocheroie ( ?) dantes ei villam et plures alias possess»n nos. Ipsa quoque Itiichildis |K>st(|iiàm viriliter et l)ene terram suam tenue- 1 rat, niortua est anno 0omini MIjXXXVI dies. Praetereà cuip homagio Comitis debet Episcopus babere bomanu’ à Castellani Castri-loci, et Castellani de Bello-monte, nec non et A de Valencianis. Item debet Episcopus Comiti dare anno quolil>et inN«tafe Domini, tria paria jvestiuni, quorum (a) quodiibet valere debet afex manm Leodienses, et «uiljbet Castellanorum, unum per similiter aex W mut». rum. Item si cornes infra Coniitatutu adquisierit aliquod alodium aut si <b, natum ei fuerit, et ipse ulteriùs illud in feodum tlederit, aut aervum «cm*,sierit, totum illud siuiul tenebit cum f’eudo ab Episcopo. Dé paceraù Leodiensi, ad qua respondere tenentur multi Barones et hoàiines eorua neque Comes nequ homines sui tenentur respondere. In au ntum autoî sui feudi Comitissa accepit Abbatiam et advocatiam Montensem ac j(isriri«w Comitatûs Hainonie isis, quam tenuerat ab Imperatore. Episcopus enia* t tantùm fecerat erg^ Imperalorem, quod dederat eidem hujusmodi feuda B et Episcopus tantani pecuniam dédit Comitissae et suo filio, quôd Ecdcw niultùm erant grava tae. Istis conventionibus praesentes (c) apud Fosses ktterfuêre Godefridi s de Bullonio Comes Albertus de Namurco Coma Lambertus de Lov nio Cornes de Chineio 1 Comes de Monte-acuto in Ardenna, et plures alii secundùm quod haec omnia in Chronicis contineatur Monasterii Lobiensis. Comitissa vero Richildis retinuit in allodium propria alodia S. Wa udis apud Castri-locum in castro et in villa Quaregnou, (iamapes Frumeri » ( d ) Thieuvi Baine-la-Wihote Braine-le-chutd liai. Castres, Heriies, Guemes, Ninye-ville, Feur, Hayne, et aliqua alia quae non nomino.

Carolus duas geniiit filias, Ermengardim qiiîe nupta Comiti Namurcena pt’|H-rit Alliertum Coi^iitem qui p ;»tri in Comitatu successit et Gerl>ergatn qiiii- Il Il psi I^amljerto cum liartm fratri Raineri Ix>ngicolli Comitis Montensis. Iste I^imbertus Bruxellam tenebat in sua lieri-ditite (îerlwrga vero erat Comitissa Lovaniensis de hereditate sua et hic l^ainbertus ex Oerbe^ genuit Henricum serliiorem Comitem Brtixellensem et ii fi.ndaverunt fc-edesiam Pétri in l^vanio. Iste l^unl>ertus prieliando contra Episcopum I/eodiensent r Baldrieum apud Huardis devicit cum ; postmodùm tamen fuit occisus N^ud Hoi inas. Henricus igitur Senior patri succ.tlens in Comitatu l^ovajiiensi duos gemiit filios et unam liliaia quorum priinogemtus henrinis, et alter Lambertus filia verô Mactliildis noinine Eiistaolno &#>̃ t nke (ximiti nupta est. Laml>ertus vero patri siu-cessit in Comitatu I^van. quia frater ejus primogenitus sine herede dei-essit. Hic itaque 1-m» uxorem duxit Odam et Û fundaverunt Kcclesiam S. (’.udilae, ponente» i» Canonicos quibus décimas dederunt de Bruxella. Dictus I’anl’K>rtU^o0S (XIh gen’uit HenricOm, qui patri successit in Comitatu et BcnuI lilios, Ileinenim primogenitum et Henricum duo Reinero m llasoania u

GENEALOGIE EX CHRONICIS HAINONIENSIBI 

i

s

t

t

I

t
I

<

]

<


<

»

^j) fit M«. Cod. Keg. quarum qiuvlibet. (A] Ibitl. %imiliter marcarum, sine i*x. (c It»tl. prtT*rnte< furrunt apttd Fotsis.

</l Ibi4i. h’ruineriet, Hievi, Brainme-la IFihute

Hraine-te-castel, l’ufmet, ,Vùii vile teur Haynt. (r) Ibid. Bntkerme i al. Brotjuervut ac Bro^ koroth. jj~tt~

gne, seu 7~~ ni Net6u~. tMd~

Ilasbanine malin. Ardl’llD2 et IkKi !lUllO .¡ Br»Unti* interponilof-

(f) Al. Hesba»ia% vol«ô ipod Z*" ?^ «m I

h

e

e

ï

t .i~

t

i

!) 


œ

.t

E ̃

s

i

I

s

)