Page:Descartes - Œuvres, éd. Adam et Tannery, VII.djvu/36

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


6 OEuvRES DE Descartes. (lot.j.

ncmpe ut pro accuratiflimis demonftrationibus ha- bendae fuit, hoc ipfum declararc & publice tertari ve- lilis : non diibito, inquam, quin, û hoc fiât, omnes errores, qui de his quaeftionibus unquam iuerunt, brevi ex hominum mentibus deleantur. Veritas enim 5 ipfa facile efficiet ut reliqui ingeniofi ilv dodi veftio (11) judicio fubfcribant; 0^' authoritas, ut Athei, qui fcioli magis quàm ingeniofi aut docli effe folent, contradi- ccndi animum deponant, atque etiam ut forte ratio- nes, quas ab omnibus ingenio prœditis pro démon- lo flration.bus haberi fcient, ipfi propugnent, ne non intelligere videantur. Ac denique caeteri omnes tôt teftimoniis facile credent, nemoque amplius erit in mundo, qui vel Dei exiftentiam, vel realcm humancC animœ a corpore diflindionem aufit in dubium revo- i5 care. Cujus rei quanta effet utilitas, vos ipfi, pro ve- ftrâ fingulari fapientià, omnium optime a^ftimare po- teflis ; nec deceret me vobis, qui maximum Ecclefut; CatholiccG columen femper fuiflis, Dei & Religionis caufam pluribus hic commendarc. 20

�� �