Page:Longnon - Pouillés de la province de Sens.djvu/77

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


Lxn INTRODUCTION. . 1525. LEBEUF. BENEFtCtA. TAXATIO. PATRONI. Quinque prebende aïle. ~b. Domillus episcopus et comes

F Co~mumtasejusdem école- Drocensis, 

– altcrnis vicibns.

c XV, 368 CuratusdeGuIerriis. idb. 
D 437 B XV,34o [CuratusdeCampelUs.]. 20 lb. 

/r YV~o CANO~iciCApELLEDOM~) 1 (AdeoUatioaem ~7’’ X~352 GALTEM.i~ Il C>_a~ 7 Et, 2 GALTERI domini Copi. episcopi. ri Curatus’ejusdem Capelie. 3o ib. E E Tres canonici, quilibet. i31b. .,n A n vr o [CANOKICI SANCTI ExUPERIl) doOA a 428 AB B Xj,l’78 i LORBOMENSI.].< ’f n Fabrica. 30 lb. oAB B Il Prebende sex, quilibet 3o !J3. Abbatia pro una prebenda. 3oU). o Bc a rr ( Quatuor allé prebende, qui- ) ib. dooBC C j ’]., j 3oib. oc c Prebenda regis. 3oU.). oD D ri Cantor ejusdem ecclesie. 28 Ib. oc C Capicerius. 2~}b. [Rex ..n n Prebenda perpétua Sancti) “ ’ni 38o c 428 A rr Prebenda S. 1 3o ib. confert ~j 38oc C 4.28 A ¡ Victoris. confert’] 38o D Comniunitas matutinai’m’n.. 30 ib. Communitaspanis. 2olb. /f Communitas anniversarii. 4o Ib. oE E duo. 2olb. o E Beneficiati tres. 15 Ib. oE E duo. i2lb. Curatus. isib. ,Q vï oc iCapeHanusBeaLe Marie Cor-i 1 .,“ ( [Capitulum .02DE. 42QA XI, l88 j tj- Marie f t3ib. < ’-f.L- mi ,1 < boliensis. 1 J. jconMrtjure’] ABBATES ET PRIORES.

c 43s B M, /t3 Prior de Sancto Verano. 60 Ib. 

Lebeuf note simplement «Il y est marque que ces canonicats sont à ia nomination du roi)). Lebeuf dit, d’après ce pouillé «A. la nomina.tiondachapitre*.