Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome1.djvu/752

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


metu ambtooM nominï» sui Gerroania «icumo» Tandem «fcnique. uùhtate m pwpmjfc excomtata in muhonim aententias flexu» reptioabat aliquoties hostétn saura fatfife. queloiiu» €«e Procopiura Abmannos verô totit» orbia Romani statuitqw» mm^m intérim extra confinia moveri Galkwum. J · f1 EX LIBRO XXVlI.

f Alamanni] Gaflkano» limité* formidati jam nersukabant. Statimqu* pott K4> ’<̃ Januarias, cùm per glaciata iractus hiemis rigidum inhorresceret aidus, cutimtht agressa multitudo licentiùs vagabatur. Horum portkmi primas Charietto, tune p«r y utramque Germaniam Cornes, octureurus ciun milit« egreditur ad bella inetwk promptissimo adscito in soeietatem labori» Severiano itidem Comité, invaKdo <* lo* ewvo qui apud Cabilona Divitensibus praraiddiat rt Tungricaràs. Prôinde bon. | fertiùs agmine in unum coaoto ponteque brevioris a([Uie firma celwiUte tr»r»inisso, vwos eminùs t»rl»ros Romani sa^inis aliisque levibus jaculis inceaseb^nt, mue illi reciproci» jactibus validé oontorquelwnt. Ubi vtrù turm» <-ongrea8«P strict» «̃onflixere miu-ronibus, no^trorum suies impt’tu hosthim acriore i-onoussa, nec res». tfiidi nec tkoiemli fbrtiler copiain rt- ptrit ennetis metu compulais in fugam cùm Sa. Nerianuin vidissent «po deturlwtiun inissîlique telo pemflensum. Ipse denique durielto tlmn mlentes objectu corporis et mk-îs jnrgatorio sonn audentiu» pertinet, pudenduiiu|ue diluei-e dedwus Ikliuia diu standi conatiir, oppetiit telo letali confixi». P«>st cujus interitum Knilonim Batavoruinque vexilluin diivptum quod insu)tando tripmliantes Iwilwri crebrô sublatuin altiùs ostendebant post ivrtamiiw rei-enUini est niagna. rt L

()ua elade cum ultimo nufrrore coinpci’ta tonoturus strias gesja Iingalaiphua C à l’arisiis rnittitur. Ko«iue diu «metante, eausanteque diHusos |ht varia barhar«  M-met adoriri non posse, aeeitoque piiullô |w>st ut .-iini Cnitiano ttiaiiihnn privato s».s«ipeiet uisignia Consulatùs Jôvinus rt|uituin Magister accingitUi’ et instructus iMiatusque cautissimè oKwrvans utrunique sui agminis latus venit propf locum ^a Scarponna ubi inopinus inajoreiu Iwilmioniin plrU-m ant<.H|uàin arnmrrtur, ttaiporis brevi puiu-to pnryeutam ad interiuviiMiein <stinit. Kxsultantes innoxii nuvlii gîorià milite» ad alterius globi |»Tiii»-iem «lu*vn>, M-iiNimqiM ? imvdens m-torexin’.iis" sptvulatione iledkit lida diirptis propiùs villis ji.statorijnn iiiannni qiu»vvrv nrope fluinen janujui- advt-iitaiis aliditiisqiK- in vall«- dt-nsitatt- arbiutorum

  • >lwcura, videlwt lavantes alios, quosdam eomas rutilaiit.-s <x more, j>otaiitesj|W

noiinuilos. Et naetus horam impeiuliô tem|x’stiain M14110 re|H-ntè |kt lituos dato lati-oeinalia castra perrupit contràque (iermani uibil prêter im-flieaivs minas jae- I) tauter sonantes et fmiiitum née expetiire arma <lis|K-isa, née «•.>ni|K>ner«- aoiem née resurgere in viivs permittekuitiir, urj ;«>nte instanter vu tore. (v)iuM-irea torati pili» et gladiis ceeidere eomplures, absejue iis quos eiM>s in [K-des texeir Élexiiosi tra- • mites et angtisti. Hih- pi-ospero reiiim «-IVeetu (|uem irtus |M-re{>erat et fortuna, auetii lidwia Jovinus militein dueens diligenti sjKvi.l.ition.- Dneinissii. 111 tertium nineuin, qui mrtabat properè eastra e«>mrnoMt et ma,.irato itm.-ir oiiinmi pi-ope’Catdauno» invenit ad «•ongi-edie.nduni promptissimriii. l’.t allo op|M)itune uiftato, suisque prt> tenifioiis eopia .ilx> r.nrati.s rt m.iiiiio, primo unrone exortu in

.|»erta plamtio composuit aeiem dilatatam arte solU-rti, ut .|) ;»tii>ainpli«»nl>us<>«riip»ti« 

irquiparare Romani hostium inultitudinem apjxurreut mleiiores numéro, litrt viribus pares.

Signo itaqne per. buccinas dato, eùm prdv eollato resagi eu-pisset sueta veximw>"» r splmdentium facie territi stetere Gmiiuni. Quibus helntatis [«uumiH-r, réparai»«lue confestim, adusque diei extinmin oonc«rtatione protmta validms imrainw» miles fructuni m U-ne pestae sine dupt-ndio qiia-sis«-t ni Itek-lioltawlni A«»tmariim Trilnmus magnilo<iuentia sen-ordi eoalitus propmqiiantc jam ve^*™ v isisset inoortdittt. (>em si sw-ut* résidu» cohortes abiissi-nt ad tristes exitus eou»que iM’gotium vent-rat, ut ntvaeta muitiaturus quiiK|iuini posait supm-sse nostrorW. S4 il resistews .uiimorum aeri r«)l»ore miles ita laetrtis einiiiuit ut hostium T1*^ millibus saueiis, st alia interfieeret millia ipse m-vù non ampliùs milfcy ««^» amitteret tliut-ntis tantiiiiunuclô vulr.etatis. Nottis ita<|iie advrtitu prwiio p» la» (.>uo.l cutrum t !ucxl.i,uo M.ttt.Mt-.n urb. nnlliano xitum cnt. ut ·wriLit Pr4lu~ OMtOn" EiM-4-opia Mrtten»ibu«. direnipW»

C«p. I.

Au.Chr.366. j J

a

i

I

i

t

i

(

t

l

.

,3

$

EX WBRO XXVÎL AMM ; MARCELLINI 
  • ̃ *fl

• :|

1


)

c

i

i


D

s

i

i


« F

•r