Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome1.djvu/923

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


"f.8’~Ud_L ’t n r~ s_ i ~`·

Y yyyiij x«l /Airptov. "EÇ «v i lwr,èn*ùç vtp&ot èX<7w fjûv fmdwoo», eux ti« voewfav il fmm.Sotojç <Çuv rà tâv KiXïôv Rp«7furr«, ft(fe»ai fut tûv oTforroitidsjv t^v <y«ft»viav }poç àpxf- & (rrpocTstiiu jxiv «x(x«Çovtoî T«j «titou mXXâv ««vu I r^/xavûy^t^t tàç Rin^qftlvaç <v KiXto{{ niXuf àStù$ xaroocoûvrav. T6 fiiv ovv kXïjSoç t£v «tcXtuv, frfcrs kov xak Tnjuapaxovrà tort «i^») ta &njf»naajxiva, Jt^a tûv nûpyvv xak tôv iXaowyay ypwH pûuv >îç ivtfxovro 7<s énl tait dà toù tSjyou Bi<mç oi p«pëa»ot tô joi*/s$o ; ôkwov «btà tôw »r»i7ÛV o’Jrùv àp^bp^i^î "f/C/51 T0<^ ùxtavov niptiaftêavsc’ Tpiaxoata di àr.dyov x-fiç i^fbvo^ toO tHiveu irradia oi »rpèç i^fiaç oUowtiî l^errot. TpncXâ- ( fftev 3i «v ht toutou 7tX«to ? to xaTaXftf&v ^ijjuov ùno r»j ; letiXacia ; Iv5« oùdi vj/juiv iipt tôt ; KtXtot ; t« • powiifMrra- xal rrd).it{ ttviç {pritxei tùv cvoixovvTuv aiç ovnw Ttapitxovj oi (îdeSasot. "F.v tovtoi ; oùcav x«Ta).«ë«v ryù t»)v FaXaTtav no’Xiv t« àvflafov tijv Ayptmtivm iici tû {*invi) npà txrtvitv iaXwxuiàv jtou dixa xat Tci/o ; ’A’/Jvropa (b) -r :rimov npàt ; raiç ùnupdanç aù-.aù roi ïlapvtjou- xat iéaa^wàuïiv ovx ax>.£’j ;tau ; xai £« -j^xâ ; àfixrto r TotaÙTYj tJ-i/yi. "Ev- 6a T’Jv 5£ajv dbvruv /Aot tov jîaaiXsa Tiv TtoXjfiiwv «i^aàXûjTov tiivL ’f/ji’rtfii*. toû xatooSù/xaTo ; KwvcTavrii). Kai toi ti ^.v ; Sata/xSeMiy éÇijv ànos^àtTav tov noXifttov xùisic ; î^v xai /ji£VT5i Jtà Tîàanr ;; ai/T&v à^av ti^ ; K«Xti3o ; Tatç itoXwt £TIl3£tXvJilV Xat Û77t£p tvtpiKpàv TOÙ XvcSotX(Xpioi> Taf ; ^-i^î/oat ; o^5îi ; ixa^Xys. Tgùtw oiJtv wti5y ;v 3îtv TrostTTîtv «X).à noo ; tov Kw/rràvTtov txù-zàv £i/5iu ; oriTr£éa^a tote ans tûv Kovàduv F xai ïcosouaTâv iraviivra. ïuvêfij Toiwv ètuC [itv. ̃ ̃^à-f’Miva.tisvo’j hutvou Si ièvjvavroi jxovov xat yi).t’j ; £VT"jyivTO^ totç naootxoO^t tov "iTrpov

!Sv£ff !v 0^^ ni/Aà ; àXX’ ixstvov 5oifltfx€û ?ai. 

To 5»] ixi’à to^to 5é’J*£po ; «vtaTTo ; xai tôi’t&ç1 xai btfàjfin t&t. ïfc-il mi» {•) i t«w 9^9cmiÊmi éfXm i» imvtf* yuipmt •*«£ «*W* > xci «njMiéy» t4$ <ipjft« •» «jwJjpn fttttt|$mf Mgof 174*71 àwpio&jv feura «nnutatoc xci Juvèç (TTjMms74« *n «pûv Jpourto iny«rg£w (V) Urr.it Muni’llus. (|Uimii ul ait Aminuuun sacramentii lolutum ubire ju"il in l.an’in CiMisUiitiu» ubi diili< il i(ii.f a|uiil St-uiiiias |»’rl’nli’ al) it> rrniit ){c»la. t’&cuiitc an. Clir. 350. wl iiit’unte altcm. ’h. Cuni a>i>ti^k "wcrilKilur non Ap>i«TÉf« ntxurbs duatur, mI tnuiu< Uiutùiii tel ïtiiicUtun ut-que >î

    • &

iêA qi

~O «- q Mt «  wwBv«  us •v, G If’ N wz di ̃A- » n m- R fi- et a< ~u

  • -Cti

>-n- ta ¡~v gJ si d oi b "i>v di tnè ~’é II ! tett » ? qi > ?̃ te

v-DR<

Sf (’,)11 fi 1 •«» â p v. R SOI~ in TOl in wt hi

oy «a

tr a ioy pi uv E l<11 ,G ; .il. · in Rhnti ripa t^oUucftur ted ad fiuc^i ruduxn addubiut CuUariu» ait ail illf loiu* idem «i : Argeitturalum. Fatetur Umt-ti illuiu non «liwitlùui loiijjr ab rl^enUKaU> abfuiiUM^ qu<ju^(ti*v quit ! .irgrHluralatsu à nubiitott* Um> nomînata cttl lk*et uuii pruuinv iltuiu farta «iwoi. n m tM M = ta st ; ~t)jt)B jmttMr jjtt .<ot<i~txt)mt. ~)M ! GBœtmmwmsmÊ* in op&mik^ d»cttn est, cime «hroutuiQimperkuB, <ftfd i«y^i««tid>)wui :(|»

?w* «m «dit ^mtce porstos m j^- 

(&»ttM inpwtler, tpAi dwaawtrm a«modi*»bnnq«}eprnâ»4em. & qoo€œÉt»otin»eitftinwm fVBWrwwff rmm«^p«ji^i«a«sKijtac«ptunun, aed non adlaatui «mt«tiQa«B eate «odh tanun, nsmdos mOù ex«>vitM« ineuute Svwe tradidit. Ergô «kitt» jus fiructibua oattn mort, inaumem Gcrauno- 1 ruta multitixUne ctrcuin everu per GaUiu Cf^lkk ùnpuDè coouQorante. Nuiuera» appdorum quorum eraat diruta moenia, ad quinque et quadra^ ginta peryraerat, burgis et castellis minoribu» aeûwb agn verà quem d» Rbenum djtinebant barbari, tantum erat spadutn quantum à fontibus iDius ad oceanum usque porrigitur postremi autem illoruiu, ac fiiûbus nottris ciC timi trecentis à Rbeni ripa stadii» distabant. Sed triplo adhuc ainplior regio ob populationes et excursiones vasta erat et inoulta ubi ne jKistvmli quidem potestas Gallis fieret. Fxant et ttrbes aliquot oppidanis vaciuc etsi 11011dum vioinos hàberent barbaros. His ego cakuiiitatibiu vexatam et affliotàui iiaftus Galliain primùni Agrippinani recuperavi, urbem ad Rbenum «tain quie ante menses cimter decera in potestatem hostium venerat nec non Ar) gentoratum vu-inuni oastelluoi ad Vosegi radiées deinde coiifljxi baud uigloriè ; cujus pugna* fortassis ad vos fania pervenit. [11 <j»a rùm captivum hostitmi t Kegein Dii m manus ineas dédissent tanti facinoris gloriaui Constantio non s invidi. Oiiamquàni etsi trjumphare mihi non li<flwt liostem tamen jugulanfas erat ; iut]ne per totam Galliain eum tradm-ere, ac per urbes ostentare et Chiuxkmiarii ealamitatilHis ifs»iltare prohibeltat (juispiam. Verùtn nihil hor, l’titn eoiiimitteiiuuin putavi stxi ipsum statim ad Qinstiiiitiuni niisi rum is (xxiiiiknIùhi è Quadis ae Sarmutis redin’t. Ita eontigit ut rùm ego dimit’assein ille soliim iter f«*cis !Wt et euni Istri aeeolis pacifiée cx>lloc|iiutiis l’uisset, non ego sed ille triumpharit. Alter post liav annns successit au t- AlI. Gr. 8L 1 II’ e. H ’" t-

? 

In ti e- i- - >-

k-

I- is n Il r l- a n An. ar. 357. Il -