Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome15.djvu/245

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


w< ~ ?’ ?~1~ !)~

I.. 1

I I as

ko. 1114

lirntMUtn.

• R«lu !fi

• limiardi.

̃ Omllrlmi

• Barlbolnmm.

̃ (iod. (ndi

• Jmiiw.

« (MMlrfn.lo.

• Calmw

qmd wuptf hoo agvodolAi Mtet dw atatatÉ e>MC|iMMiniir. *Ao wm iwô nilMui A > lonvenientes, et iptaun dbvuioaem, jrieàt «bbas. *xpeber«t coanio epitcoponM» in pmentiii virorum refifiotonnii tau abbàtum quau pralatorum periicere .volante», divisorw iQo» «ib nomme obedteptii» ex parte pamipotentis Dei et B. Pétri, et véstrft etdottri, ut Vêtu» et qovuorburguni in veritate di vidèrent comtnonuimui. Cùtnqué, • ne Tentai retkerrtur,cau»i excommunicariofu» 00O0 noctro atokm imponeremus ;.Guillelmui monâchas, judlà oppreaaione, oullo prejudicto gravâtes, ex parte abbatt», ad injuriajn vettram et nostram, non de ïïk OMiaa qoae agebatur, sed de novem deoariù, qaaonico» noatroa, in kalendis octobri» fiituris, ante voa invita vit, et ita perturbando abbatetn à prseaeatia nottra et à cauaa reoedere fccit. Canonici vercj cauad dilationk et sui negotii auferendi hoc eate &ctum.inteUigeQte»l liâc oppreasione et aliiscompulai, Romanam appeliaverunt aadientiam, ipsuOi abtjatem ih prouma feativitate S. Andréas in prajaentia vesy^ tarifantes. Sic igttur, rêve- & rende Pater Atrebatenses canooici coacti eu pupilli ad vestne conaolatkmi» pietatem quasi ad sinum niatijis refovendi .Wonfiigienles humiliter rogant, et nd^ pro eis et cum eis rogamus, quatenus AtrelMienseni ecdeaiam defendatis de manu fortioru m ejus, et in pare coontituatis et panprhialia jura quae ei canonicè convcniunt auctoritate vestrâ restjtuatis. Quia T«rô in diebus nostris Atrebatensis eccit^ia quasi de domo ca reprit educta et à vmeulis al»»oluta, per vestra et prap<ie<(’v*oris ventrf digiue mémorise domni Urbani Papa ; privilégia et scripta in liber tati’in t’t ad antiquitatem suam redncfa jam cnepit aliquantulûm respirare et convalcMrrf, ita eam suatinete, qtiatenus à Domino Jesu Christo tKMum meixxHlem iiK-reamini accipere. Nunc »ero, quiu manus Domini dicac nocte gravita est super me Ix-nigne Pater, et in man laborans paru m profeci et profick), rogate Deum Patrer» miserioordiarum et totifls consolationis ut me peccatorem vestris sanctis C ]>re< ibus jx-r uriigenitutn et dilHtum Filiiim siniin Sal valorem noatrum ne in mare tjemerg.ir, s.»lvart’ et de teuebris Iiujhs vite miserieorditer educere dignetur. IAVH. LAMBERT ! ad PASCHALEM II Papam.

Pivimi ti man«Uti a|m«tolirî parm’htalrbu» no*i bur^i jurilmfl inlrr AttvhfttraMt ranntiK-os et monnriion S r»]*»i i. [wlil nniindionrio •uiid rotiHrnun, et ablMIin i>nr»umj>tK)r>nu proronUtnptu Timjirari. li r F. kepi do patri et Hmnmo Pturfmli Paper, Lamhertu» sanclte Atrebaienti* rcflr,v<r qualiscumqw mimslrr débitant rum oral unit bu* rei<ercntiam. S v s c v. v I M v s domine PatiT vestra- eeUitudiiMS literas de inquisitione et divisione veteris et novi luirai inter e-Jinoni«-os Atnclwtenst^ et ablvîtem et monaelios S. Yedasli qiiain pixiut veraciùs potuimtH juxta praxvptum vestrum in<|insit.im t’t diseti»sun per vetustiores et vennio(res paroehianos ahlwti scripto dare voliiimus qui [) ikt siiiM-ii^r-e, ner videre nec etiam audire eam voluit se«l ranonieos nostros iteruin invitavit, eùm eidem al>bati litèris vestris pneeepissetis ut liivisinuem per nm (ii<M"u.tsam ablms omnino su.Sciperet. Nos veri) considérantes abbatis prwwimptionem, eanonicisreclamaiitibtiset partem divisionisqua» «*is eonvenielwt postuiantibus, consilio domni archiepiscopi Renensis Siiessionensis Catalaunensis I^audunemis 4, Amitianensis inqni$itain tradidimus. Et quoniam pro gravi et continua infirmitate nostra ablMtem ad justitiam cogère non suflirimus «juaai provoluti ante pe«ies apostoiattu vestri exoramus ut inquisittoiiem divLsionis per nos canonieis datnm eonfirmetis (a) ne nos in dcri»tim hatwamur et vestra ? subliniitatis praveptum annulletur. De parochianis verô nostris circa capellam S. Mauritii commanentibus causa habita fui|t in Treoen&i concilio Kb), pnecepto vestro coram cardinaldius et epis<x>pis Morineftsi Ambianensi •, Parisiensi aliiwjuc religiosis j ; et synodalibus personis, et ibi ajb eis judicatum fuit ut presbyter S. Mauritii in die sanrto Paschtc Pente<x>ates, et Natale Domini quia nullam euratn per episcopum gerit in populo praedictis parochianis sacranienta corporis et sanguinis > ]>olml, an] illam qui «ituprrat agiiM^ ̃tnHiin, > viilrlurl *r>)r«-k>rijni et bominum, Dca murrente » n Sj,in<u Mncta coopcraaf ptem ptf «o* nos

» camlt<«iii(i« txwiMcvlo*. •

(a) hnHTi|Mil l’axhalis, «upr*. p. 56 Kogammi

rrgn ditcttuMtm imam me granttr ftrml fmAJ Jim~ "«un» vruru « mrm Imrgi Ularf tmuù ngmflcmtMm, c

nrx/uaqitam firmaverwuu (juta, nf^Wtfiiiu, <*<fi ad ram mtmarki juste mtm paêttaml. Cartrrum, ad haitc wfm déet qmtdmgùum, tttm Hatwmut peragemdmm, inwhim f» volmmus wwméWr» ; fa>i« ntutra part

elertu athiru poimt .rtfragmri.

t) Anno 1107 a Puclwlj Papa rclebratuai fuit

Trv<*aw condltua.