Page:Recueil des historiens des Gaules et de la France, tome13.djvu/928

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


INDEX RERUM.

Luscemburgensem Comitatum 

adipiscitur post obitum avunculi sui Conradi. 555. b. n. Anno 1140 belluin gerit cum Alberone Leod. Episc. et oppidum Fossense in Lomacensi pago incendit cum Ecclcsia S. Foilani. 272. a. 582. d. 603. c. 605. a. n. An. 1141 opem suam confert eidem Alberoni ad expugnandum Bullonium castrum. 612. a. An. 1150 Balduinum Comitem Hannon. adjuvat viribus suis adversùs Theodcricum Flandriae Comitem. 737. d. Anno 1151 vel 1152, circa Purificationem B. Mariae cum Henrico Leod. Epise. dimicat apud Andenam et vincitur. 274. e. 583. c. 602. a. n. 605. a. 616. b. c. An. 1163 haeredem suum instituit Balduinwn IV Comitem Hannon. et filios ejus ex Aelide sorore sua susceptos. 555. a. n. An. 1168, Radulphum de Zeringen, sororis filium, ad Episcopatum Leod. promovendum curat. 709. c. Eod. anno, contra fidem Comiti Hannon. pactam uxorem ducit valdè senex Agnetem filiam Henrici Comitis Ghelriœ, 1 studio recuperanda ? Trajecti villae quam Imperatori pro mille sexcentis marcis argenti oppignoraverat. 570. b. Cùm vera Coines Gelriae pecuniain reddere neglexisset quarto anno Comes Namurcensis filiam ei suam remisit quam thori sui participem nequaquam fecerat. 570. e. An. 1169, Autumni tempestate, bellum gerit cum Godefrido Duce Lovaniensi. 570. e. An. 1171 a propriis clientibus divexatus, auxilio Comitis Hannoniensis hostes suos dissipat. 571. e. Anno ̃1172 prsedis et incendiis Henrici Ducis Limburgensis exagitatus 1 arma in eum convertit, junctusque Balduino V Comiti Hannon. Erlons castrum ejus prœcipuum Autumni tempestate cingit obsidione 1 ac decimo die illum ad damna resarcienda compellit. 574. a. Ibi tum nepotem suum Balduinum sicut pridcm sororium in haeredem cooptavit. 574. b. An. 1176 opem confert eidem Balduino adversùs Jacobum de Avesnis. 577. b. An. 1180 1 nuptiîs interfuit Philippi Augusti et Elisabeth Hannon. apud Bapalmas celebratis. 282. d. uxor prima Laureta Flandrensis ; uxor secunda, Agnes Gelrica filia Ermensendis. Henrici Comitis de Rupe in Ardenna, filius Frederieus Tyri Archiep. et Mathildis uxor Theodorici de Wallccùurt. Henricus X, Dux Saxonise, an. 1168 uxorem ducit Mathildem filiam Henrici II Angliœ Régis. 130. e. 187. c. 207. a. 311. b. Eodem anno, legatione fungitur pro Imp. Frederico ad socerum suum Regem Henricum ut eum in partem schismatis pertrahat. 130. e.312. d. 527. cd. Filii, Otto IV Imp. Guillelmus Wintoniensis. Henricus, filius Davidis Scotise Regis, an. 1136 clientelam profitetur Stephano Angliae Regi et in augmentum honoris Huntindoniensis Duticcastrâ et Carleolo ab eo donatur. 39. a. 84. b. An. 1139 Northimbriœ Comitatu ab eodem Stephano muneratur. 87. a. Ipso anno uxorem ducit Adam sororem Waleranni Comitis Mellenti et Guillelmi de Warenna, ex qua filios suscepit Malcolmum Guillelmum et Davidem. 41. n. 87. b. Henricus Cornes "Warwici, filius Rogeri de Bellomonte an. 1100 Henrico adversatur Angliaa regnum praeripienti. 10. c. An. 1101, defieient !bus ab eodem’ Henrico Optimatibus, eidem adversùs Robertum Normanniae Ducem adhaeret. 10. e. An. 1119 moritur. 731. c. vir sanctus et integer dictus. 10, c. Dulcis et quieti animi vir. 15. d. Filii ex Margareta Perticensi, Rogerius, Rotrodus’ Rotomag. Archiep. Robertus de Novoburgo. Henricus Broburgensis Castellanus, Deinardi filius, ex uxore sua Sibyila j Rosa etiam dicta, filia Manassis Comitis Ghisnensis, filiam unicam procreavit Beatricem. 428. c. Mortuo circa an. 1137 Comite Manasse Albericum Aprum cui filiam suam Beatricem conjugio sociaverat, de Anglia accersit ut Ghisnensem assequatur Comitatum. 430. a. Eo in Angliam reverso, contra Gandavensem Arnolclum pro Comite se gerentem arma corripit et apud Alderwicuin praesidia sua ponit. 432. e. Inde ab co fugatus, castellum ad Almari-vallum extruit Alderwico adversum, ubi etiam obsessus ab Arnoldo pedem retrahere cogitur. 433. e. 434. a-c. An. 1139 vel 1140, rapinis et incendiis in terram Ghisnensem debacchatur et ut Balduinum Ardensem suis partibus abdicat, filiam ei suam Beatricem ab Alberto sejunctam contradit. 434. e. 435. a. b. Mortuâ non multô post Beatrice, ab infestatione Arnoldi Gandavensis tempérât, cui et Ghisnensem Comitatum permittit habendum. 435. d. Is priori conjuge orbatus alteram duxerat Beatricem filiam. Balduini Barbati Alostensis Toparchee ex qua septem suscepit filios 1 Balduinum Walterum, Henricum, Gilbertum, Rodulphum, Sigerum et Walterum, ac filias quinque, Mabiliam, Mathildem, Lutgardam Adelidem et Beatricem. 443. d. e. Post an. 1151 morti occubuit. 444. a. Henrici de Campana et Adelidis de Contavilla filia, Adelis. Henrici de Hirge uxor Yolens de Ruminio. Henrici de *Hondescote et Ida ? Audomarensis filia Ida. Henrici de Hufalise uxor N. de Altavilla, ex qua Theodericus et alii quatuor cum filia una. Henrici de Marlins uxor N. de Graumes, Henrici de Mirevaut in Ardenna uxor N. de Hufalise. Henrici de Seltunio filia, Adelis. Henrici Vitriacensis Castellani filia Beatrix domina S. Carauni. Herbertus Heribertus Abrincensis Episc. an. 1153 succedit Richardo. 296. a. An. 1154, interest ’consecrationi Henrici II Angliae Regis. 297. d. Eodem anno, die S. Marias Magdalense, Robertum de Torinneio benedicit in Abbatem S. Michaëlis de Monte. 297. a. An. 1156 hebdomadâ Pentecostes Hugoni Rotomag. Archiep. assistit Moretonii corpus B. Firmati e terra levanti. 298. d. Inde ad Montem S. Michaëlis cum Archiepiscopo profectus altare Crucifixi consecrat. 298. e. An. 1160 moritur mense Septembri et in Ecclesia Beccensi sepelitur sieut decessor ejus Richardus de Bellofago. 303. b. Herberti IV Comitis Viromandensis filius, Odo cognomento Fatuus ; filia, Adela. Heremari de Balinghehem filius Eustachius. Herfordiam urbem Guillelino II Angliae Regi aufert an. 1088 Rogerius de Laceio.^3. n. 68. c. An. 1138 Herfordiœ castellum post Pascha expugnat Stephanus Angliaa Rex. 39. d. An. 1141 Herfordiae Comitatum Miloni Glocestriae Castellano tradit Mathildis Imperatrix. 78. a. Fisco illum addicit an. 1155 Henricus II Anglia} Rex. 298. b. Herfordise Comités Guillelmus Osberni filius Guillelmus Milonis filius Milo, Rogcrius filius Guillelmi Osberni. Herfordi» Episc. JEgidius. Herimannus Hermannus, Leodiensis Archidiaconus, an. 1073 fit Metensis Epise. 256. d. 644. d. Anno 1074 Godefridum Gibboswn Lothaçingiss Ducem convenit hebdomadâ secundâ Adventûs ejusque dissidium cum Theoderico Abbate S. Huberti componit. 586. b. An. 1078, Metensi ab urbe pellitur, quia partes Hildebrandi Papae impensiùs fovebat. 257. d. Poenitentiâ motus quôd Episcopatum de manu lalca suscepisset, an. 1079 a Jarentone Abbate Divionensi vice Romani Pontifias absolutionom percipit Vigiliâ Natalis Domini. 621. a. An. 1085, hostis Imperii judicatus in Concilio Moguntino rursùs Metensi ejicitur aburbe, et Gualo S. Arnulphi Abbas eidem a schismatïeis sufficitur. 258. e. 591. d. n. Anno 1086 ad Mathildem Longobardise Comitissam se recipit. 622. b. An. 1089 a Metensibus revocatus ad Ëcclesiam suam redire permittitur. 260. a. 593. e. 622. c. Anno 1090, dum post prandium liberaliter celebratwn in lecto se reclinasset mortuus inventus est rv Nonas Maii. 260. a. 589. c. n. 593. e. n. 622. c. 641. a. 686. c. Herimanmis, Abbas S. Martini Tornac. effectus, an. 1127 succedit Segardo. 407. d. Eodem anno interfuit exequiïs B. Caroli Comitis Flandriœ Brugis celebratis. 399. c. An. 1136, regimine se abdicavit. 407. d. An. 1141 Romam missus litteras ab Innocentio Papa reportat, quibus praecipiebatur ïornacensibus ut proprium sibi Episcopum eligerent. 408. c. Eo a Tornacensibus electo, sed ab Archiepiscopo Remensi non recepto, Romam anno 1142 revertitur cum Simone Noviom. Epise. litigaturus et causa cadit. 408. d. et seq. Anno 1147 Hierosolymam profectus non ampliùs comparuit. 410. c. Herimanni de Salmis filii ex N. Barrensi, Henricus, Theodericus Abbas S. Pauli Virdun. Hermanni Comitis Montensis filii ex Richelde Comitissa, Rogerus Catalaun. Episc. filia Gertrudis. 543. b. n. Hermanni Suevise Ducis et Gaepas Burgundica filia Gisela. Herveius de Gien, post mortem Guillelmi Goiet cujus filiam primogenitam duxerat Montem-mirabilem et alias ejus firmitates occupavit quas cùm ab eo expostularet Co-