Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/1036

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Le texte de cette page n’a pas pu être entièrement corrigé, à cause d’un problème décrit en page de discussion.


tF.

l INDEX GEOGRAPHICUS. 

F t • 160 n. 180. n. Aw..1. I 399. a. 5ft*. t d. 5t.lt. a. n. 370. a. u tKX) b. Meloduncn«û i-axu» iii n. 47U. a. | Hcifia, urb« lialÎ4> 51. d. n. Mel^oriuiu, m (ii»i it. Suintant, ubi est KiiJ. S. Ou. im, lonr.ttia M«h. S. Mk :U.u*Ii* il.’ (luv, m lli.tH’. Mojtalon. 41t. <l. JIpIi.Iuii. S. IMri Mou et Etxl SftH d. 5(il). a b. (. n MelilniM-t MiIiIi-h. il r, u. Mcll4*iituHi Mril.-iiH ra%lruni, Mt’lcntum lattlrum a, ! StNj laiiam (I HeuUin. MA n 4 :i I 11. 471). n. McII.miIi C4»lri l’rior.itui t lùtl. S. Nk’aiii.

n 

Mrn«|.i -<m IIjI.vi. UA c t l’uio liata> S. M.m.IuI’I.» la-trim uUs S. Manriiii.l >a»tr r (H<^iti(l.« l’al,i.lt- intr.i (icriiMiiiitis imui t.J.I • > IU.T111 m Xii, |17 a ;t(Vl e. Mfr.»», ».-u M, r Ic-mIU..a»lrllinn > ab ll.nri.0 K.-n’« i’>t-r»iuu. f !# a : M llvrpiii».- I.k u-« m l>,i-i. yiiiUm. uiii «M Ktrl S. tiiiii.li M.irtm». JSW. r. MerM’iilrui– m li’fi,,iii 112 a. la W,( 1. .a- iimmi m llurgiiiiitia. 3*) Mmoluui. M i»<iii. !<» ,1 : M.o.Iim t.l .y.–viii’ i, u» m Aluni ;i i ;i a [ Mf~fn. lmwii.li> nr.i. m |iaii> Camrrai Mctien-ViitUrt I J7 M /.r Mil, M, ,r Mon. l’.i. lariiin I .1 11..I1. J.i". n 11 m’ Mi»»,,u» |.r»|«- 1, i’j», 1, .-|S :t l> ;iH !t.. ICI ! n IMi il. Irljr. M i.nv» wti». Milt’iisiiiiu .u Alrtl.r M.I <>Mi.u .1 M. (. ili .1

  • ÏT li U I ’>f _l| ,1 ..Mil

’i -’n ..1 .s i n .i">i ; :ii^ t.

»• li 1, H i | .1 l l’.l h {> a.

.Vi7 u i.|l.I | i, i.li,.M|.iln, ̃ri. <.> "~t :o ’i, m. 1, ,,»,. ii,

  • 17 n

̃U-I.-m.i» s m, J7 a

IH I l1»’’ .1 ’t.’l I. I.I., il 

I t |iii.< ’«.il. !̃"• 11 .̃ m.l 1 1 S t SI, )’)" t Il .t.. t, 1 1 l, f ’II nI. i ÏM m ̃fi.» |i’ -s ̃ |.|.| .1 If : : ;i.’i ». i |.i ̃élru’» V’ s ,«, fui ,1 .f .t~ 1 , ’1 Hi I I Mon ̃» H’.J .Ili k I M, i Iti ̃H. S !•, ,j, | ̃t» s s, ,,j M. ,̃ ,1 II. ris iri > v »|, |, hri f l.tô I..1 s s’

§*>"̃ •̃ »̃’ ru’i : ’• I M 1 • I I ~̃’̃̃ ̃ .i in f ’N .̃’̃(.. • | .111, l t A >.•̃̃ V ’•. ,V, X ! fcS"1 ’̃ ̃ fki* xi,. .1, v um ,’̃ 1 i "̃ X’i- » m ̃ m j- ; r ̃lia. M- XI I, |i, I ».» u ̃’ »’>̃’ ̃ ̃ -s M. P’<" ̃ !̃’̃).’ M .Iii, Ia.1.1 1. Bu. u. ̃ 1 «  ’W–~ ).~ ̃«•̃"•f -o. -1, t,),, q., 1 ̃ ]( ̃ 1 ̃ i». M. i,.H L., r lS1 Miooriia, Coinilatu». 2R9. d. Wirabclli ku de Mirabcilo Kccl. S. .VlMUiaoi, |xrt a<l Mon. Saviniac. in I)i<». Sanlon ÏOO. c. MiraMIum, Mimubfl, urbain l’ict. 437 n 268. d. 3M,. a. Mu-cbem,. Mirapixum^ lattruin m (Xvir. l/<<y»»<x

  • :ti. a.

Mirinaiiiluin juxta U|x-v al. Milliijnduiu fa»lr. et .Milinaiuluiii. ilW. d. n. tiiH b. Mirojllum vu Mural, utlrum in Burjf •i5 ;t. an. f-idr Mural. l>v M, ruai, de Mimait, r(M<rv»lifuin ̃ i>truin in Anlt-iina, ili jyniViiH ab Alib. S llubmi. li’.l. b/S-jàw- a

>S«..1.

Miruitiiliiliuiu Kartiiariiiin <lt-|ieHdi’ii« à Mou. O’iilnl li*.) n Miltcuha. MiUScxIra urlxiu Kasik-aiii. 3. d. Mo^’uutia, Ma^tinlia tiv". Alain. Maténc ?. il. Ï5. • tWI il. «3. « li V (Ki. a .i t«i n 7 ;i <̃ "ii lia «. un. -M». <. àii b ,l.8 t.il, !i a.lii. il i27. l>. M. a. «(H», a b. n. 5ïl c..V»7. n. tilii b UI7, b. r t>2U a. .W < lill ad. Mo^untiai us IU i’. îlCtH- n. Vli>lfHMtu>i>M|jIii» 71 c. |m»i.it i*iisi> Vliliah.i. jjulit r.l.lilrtn^ tf.i-.iic ;|H7 .1 ii II.i»iIh.i. M Molin.liiijH i-t MotvhiliniH, ra^lriiin in Virm «.’ il Ull i. MoU’ii^Ihiiiiii Hrrl.r. a»tnun in Ita^ii

dtj-av. 77 b 1~K h Mnti»iiu ii»i ; (in-iuili I iiit^im’iiM- m-11 Moli»iiuliii Miliah.1 in l>mv. l.liis’i>u. Hi !l ̃̃ IHS i n 2St .1 XVI I. M.mi.i»I.tm i.liuf, ihiI.i trrtrm ulf/i.t-IvlL. im (- i «/< iiuir. Moii.i*|ii ^tluiii iniiiin ij.iiiiii in Niirnr U I. i.j.|. Mo,,»i,ri.iliiui. in V-.is ,l • I n. nt II M..n !» !,̃, loi ,n Vl^ill.i >̃ «i.’ l’4t^i !e. ’J.i a li "ii -<• ̃< il’T ’l a .i|iud Moii.i» ! S. (.,o,h M.,rt Lilm* -•̃-̃ l M.m.i-i. iiol’in, llciii’i ,i»iaiiii m i>.Ij ;ii I’i, i i.Su i JJ’I n M, rioUini

tr,i

Mon l-l. min -ili ir, |,|. ,i lil.i tn .M,.I 1/ ̃ t.’|| M.l-l. 11,1,11 > l’i.l .,y W .«. •̃«̃ •Si. !i A r,,l i., “«  ̃>i. ii.in.i ! lu w ̃ i». t ;,s I. Un Mono ..I. Mi | ri .1 t | I i,|| |l II Mo. l-l.. ni II mi. ! M. ml. », M.. ,̃ i, l/ ,,l ,| | |,i i ̃ .i ,i 1 n.i M..H ’̃ ,̃- i (m- jnl n ̃ i i. n , :Vl M, r..l s M i’i S I iii t J Mo, .1 M.I., l i .i. » • .II ..i .Cf.. a M ..i,|. m V : ,̃ l.’l i M.» "I ,» ,» ! n, V..MI.H, -m Mon» ll.l». i" I .171, |. M, In . I. Ml. m-, » ,|’l| |. Mo"» .l .1 ’IM- I,, I Illl. M ,r i .l-i

i !

Mon- V I’i, | il ,i I X m, m I. i, 1/ ,i l- i | I, Il l, ri rI III M-Mi- I". »,,|.| I Ml Vllili.1111111. i" li i.^ ,i 11. u I, Mon. I. | », Mon» II ul,. i,,i« t"» M. li,». ui |o In, Jl. M.|».|i, r.i ,.I.m- im |.i.jo I1 ,|V« JsT .1 ii’.h r.. n M ,i,i. n ’S 7 .1 ^l. Uni, i m ! f s | m. u, Il I’, !̃̃ M l fil |, Mon. I I, n, 1 ,| 1/ • It’VUii.e M01.1.01 uni. j.i.>[^- Ij.ra» .V, ,.i- ̃«•l.M.».» .’n| .II.’ a «w/k. $». d n. ra, < Moi»-L,aa».nua, Villa « AkkiTLi ~0 ’e, 6t3 d. "’<tt. Mo.» Uu,ri locé, in |UnB. m J ri~ Cauri-4rrw. a. Mon» Conlor.m in p-^ . c. n.7 U. e. Moni-newle^i-, in p,^ rMW^ MMt-Mier. 4M. d. • Mon.-Rli.ii, ,jU« m IW, (3a Mom-Falron» in Di,» ; iniw il .Ewl. S. Gcrm. 537. r.JH Mon. forti», in -p,^ |»lri, jW, f«M«ri Ï7.1 d. n "7»«  MoiKt-Gavwin Gauioni.. aul Go»». «•ni» « Mon. Va<ttinum, in (n,, mi ri|ut» EI»v«ti« Huv rasinua a quo e»t cailla..««/-Cao». 5%. d. n. Mons-tS.n.tii. ul>, translatai» m S. Martial.», illl Moih-CiUiij.ii». n, |^RO p^u, K.xl S IliUni [«ri. ad Mo». S ffr S.iliiiur 2H{ t) MoïK-Cmiiurui, in Nuriiun i*l J SiS. li. iT.V n Moiii linipii. ïrl t’ullnm*. vcl Philoni» jiitia Nurrav m IW Ari. Miljji» .»/.j//W.« 2<J7 li. Mon» S Joluium. t,.rM tin»»- Situât m Aii.Ii’huv ’2Nll <̃ Mous Johanni», tatiiriiin in l’urou J77 .( MV>. <̃. Mon»-.l..n» m njjim Hurg Haf.l Mon» Jmi» M’ii Mon. |ik inZla» m l, i» /c- .1/- ».(_( r.u.’i i ;i5 w Mon» l«m. niiii K.xl. m Ki.m- X aient

M.iiis-Jii.l.cd*, m K|H« Wnn. 545. c. XI,.m» linanu., m l’ioxm.n SIX X|m»-I,. iIhmh uv m |,a ̃ l’ariv JtfuM/<< III. < n ï75 .1 i16. «  n Xlnn-* ma|or, ni Cm. ni. m 4IS » MvM.«> Xl.uir. m ia.-u» Mtmlm .̃<̃»,̃. 411 t i- »..̃>’• !• .i. a» ; i > M,,i.»-M.l.i«l,l.i K..I > l’.in ciijui un- icUtfiii lintu-l Mon ViMiuM.io in I >, • I ,,t,l,,n .’IHI ,1 Mons S V| >. ts.l. Li- .1,1 |- Mi’iimi» iinm, m lin.i, orni .(Ci .1 .V> » Ht i> :iii n :ij."i i< Ji«» i’ Mim M,|p l K.. I S >li. li -M.’ !̃ ÏW m J.M’i ,i !• (. Iiiiu !m >l..ns rui^.inlr.1. liumia linili Hurj I ’Vfi CI <l Mon» -> OiiiiiIiiii. il t 1 l’l’ ’̃ «  l’ic.ll.l t. III d M, .n~ l(i I.. ili» Wij.it.i-ii ̃̃ : "i V">n J1II .1 ,1 j’I fln l.« ll.l>. l.i» M.1.1.i-i s-"«  Ï.Sll ri" ! II) M, mi» II. «V. m» ni., t ̃ i-’i il v ! > U .II .Ml II.’ Il J~n~, d M, v »̃̃- ̃ rt ^i,,l,.i> ,rl ..I I- *’̃’•" l,.ill :.M 1. n M..m»i.1u,ii. M. ̃ M" ¡. i .m,, ~i ̃> m. ̃ ;̃ ,i Il ln :1 If. n }̃•̃<̃’̃’ ̃» ̃" .1 .,t,l .1 lit a u..m, s > m. »• ̃ ̃̃̃’ I, s u. > ~̃̃ :l ̃ > r.m’r.> ̃̃-̃̃• 11 M.» !̃ ̃̃>+̃<- .’•" ̃̃• i"«" l ’Ir .III Y ••-̃ M..»i.M.n, .̃>• i ̃ J ¡. M. m : Al..̃̃ •̃̃ ’• Mo, : ’l’ • ’1011" l’ ,j l, ,j j, t. M’r ;v :M :v :r M.i.’n’-l.ar^i M.l. •’ ’•’ I,,¡,¡IIH, ,t !