Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/926

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


568 DIPLOMATA HENRIC1 I. FRANCORUM REGIS.

loco, quem piae mémorise Hugo (a) «vus noster fundaverat, et mis terris A ditaverat, quamdam Ecclesiam iilius villas, quae Baxoria Tocatur conce.deremus libérant omni exactione et redihibone cujuslibet dignitatis pertooe ea insuper conditione, ut de omnibus terris Aquilùia» de qtu’bus dono até patris habebant pasnatici deçimas, similiter omnium stirpetum mesàum et frugum de nova li bus habeant. Praeterea huic scripto jussimus inculcari quamdam villam quae Petrosum vadum vocatur, cum omnibus redibitionibuH et exactionibus, terris cultis et incultis, quam pater meus pnedicto loco olim eoncesserat. De cetero jussimus inserere Ecclesiam -illius viH» quam incoke regis appellant Novale, cum decimis omnium terum inibi crescentium, et terris ad praedictas Ecclesias pertinentibus. Blacuit etiam «nnotare ea, quae quidam vicini eorum de nostro servili jure, scilicet Gfrlindus et sibi succedentes coheredes, pro remedio animas suie contulerunt B nostro jussu favente, scilicet unum molendinum in villa, qua» Tani-vilbre vocatur, situm cum terra ad illud pertinente, et quasdam vineas de MeldV nico vico sitas. Adjunximus etiam numerum molendinorura, qui est sex qui tatn ab antecessoribus nostris, quàm à nobis vel nostris concessi sunt ̃ unum videlicet in suburbio Sylvaneetensi duos in majori ponte ParisJoruœ urbis et unum in minori unum in Malbraio unuoi iterùm molendinum, et unum ascensorium piscium situm juxta Ecclesiam Karentonse villae. Deniquc pnecipimus inserere gurgites piscales tres primum situm in confluaitia S«Hjuanse et Matronae secunduni, qui respicit terram ejusdem loti, qua milliare ab urbe distans vocatur mille passus tertium, qui sibi. contigute coliîeift insuhe. Postremo secùndùm antecessorum nostrorum munificfhtiam et lilxTalitatfm quam erga praedictum locum habuerunt, concedimus eis C décimas omnium mlibitionum ad nos pertinentium de marino porfu Musteriolfc castri, excepta decimà, quae concessa est sanctae Abstrobertae, et decimi, quéj concessa est sancto Siilino Cervisiae. Hase omnia superiùs praenotando exarnta nostri praecepti auctoritate firmamus et sigilli nostri impressione corroiera mus et conventionis pacto ut si quis temerarius contra hoc pr«ccptiim stare voluerit, vel aliquid horum violare praesumpserit aut centum libras auri Rcgibus successoribus nostris «persolvat, aut de vita componat. -V.

V

Maiiasteriuin sancti Pctri Melidunerçsis liberum jubet ab universis inundauaruin legutn districtionibus.

r Charlulii

t tmjrn Miut.

In iiomiiic Creatoris et Gubernatoris cunctorum. Ego Henriciis cunctipententi n«"o siiperemincnte Francigenis imperans et gentibus per orbem circiiiii(|iia<|iie dillusis quia doniinatur Christos in regno hominum, et cui voluerit omni|)oteiis ipse Namque idem"prout vult riiutat tempora, et transli-rf régna, nemo mortalium imperiali fultus dignitate ad liane meritô se provectum voli^ aestiuiari cùm et egregii pastores jubente Domino, innngantur iii llt-ges, et hoc honore niiniùm elati in brutorum aninialium transeant fonnain. Summum ergo ac primum in Regibus bonum est inter tot curas et sollicitudines, quas pro gentium regimine sustûient, justitiam colère, née sinere in sulxlitos quotl potestatis est fieri, sed quod ajquura senari. Magnas si(|iiiclem et ixiiniae laudi reputabitur, si pia ; desiderium vp- E luntatis et laudand» devotionis petitio regalibus semper propagetur t

ICrca in

10.13

b»tem CharUc produnt. Ejuadcm Raginakli UVbatis meminit Cbarta iltcra Ilenrici Rejt’«. qua conlirniat donationem Maglorianù UçUŒ u>

Albcrico et Mamburgc uiore oju». Terra ut h«bet CliarU, arabtlu terminalur ex wta parte Stqiunœ fluvu, M alura ex Moule Cladioto II II arp. «ncarum. X arptnt. vmearum ejusdem lact inter lesiticam tancUr Cenavefœ, et ttuscù StepMaiu, *l

tanctœ Maria emus EccUsia tita est m cmmfii, etc. Data an mc CUarta au» MXXX1H. Henno

Régi. 11.

auiiliis,

(a) lrm|K>r»’ lluKonis (^peti i Salratorc

K|n<r»|ii> Alttlirnsi, «iinul rum Monachii, ex Arin. h «i l’.irmn ïllaU) «unt relH|uic S. Ma|(lorii. et alioriiiii Sainlorniii ilata<|uc Mis Epiicopo M’ilicrt rt Muna<his <|ui eum accuti fucrant, fj|»’IU rvjjia S llartliuloiiûn quod fuit Monantcrium ubi Ablut et Moiiaclii an potlerum fu*runt llnjm Mon.isl.rii primiu Abbaf fuit Juvanu», qui nul ! Hoiwrti Regis Principatu roortem ubut j«nt ijuiin à Magloriania lubrogatu» Ilarduinus. 1)111 an. 1000 |mmse legilur sub ilenrici

vert) IVmcipatu Ragtnaldum Maglorianum Abl