Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 3.djvu/133

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


26 AIMOI~I H0IACHl FLORIACENSIS

1 c,

A

t

C 

n

>-

m

ii-

>n

̃st

D

e-

ir.

I

-

di-

is-

itis K

MIS

l™, C-v-li», Rote, l^,ovix IVtragoriea Kd.jri.. «"l A rt bltivit (Ititxltw tiuKI parvi uowini. in eadem sunt pnwincia : Hela- (lui non iiiiittè minor 14»t-r’ t’jus excipitur alveo. Dorclotttal etiam, qui es nn>·ntr . ;a` ’lui lhr dit’itur et c~t in tinibus ArvemoMlm, duohu., scaturiens fO&’ titms tltwrtnn uni 1101Ut>l1 est Dor, alteri Doata qui baud procul à monte ipso «M,i,,u..untur in CanHiiiiam intluit. Ionique Aq.nft.iua dicta est, eo quod JW «SKwïïri** fb..tilH« Hun.inilHB.pieexi.lMWt. Krt in ea et silva vonbulo Lee- (,1111". nou 4"ltelligit-ii(l ;e lUagnitlKlinis, Bitm’i~i1ms atAlllt’ Arvernis mlinis : 1n (Iua IISl1’ hot lit’ (>Ntt-t7*littir (toilitis I3ranichildis Rc~ ;ittae qlK)ndam Fral1l’Orttm, lit n.~J~.asp.~nn.s wta Itx·~t. 1am fltiviolits eam prau < irrir,ua a latl""t’ rtlicit t rata utmsrwlttr a frontr opposita. c.~untur sih’8 vtultloHH,n n«. lias .u. 1)4-o% iliciis tititit Fr. lit (Itlaï tait- ,umm.Hk.Purt.*dmde,,t. il

,-t Ithemm..M Wriam iltun ven» qme à Mo*. ;«1 1 ..penni usque I*’rtl11^™v–n.nt. l^tamen 1 .ngdnnensis Unli*, qnam lta^X. nt w,l lU^uiulu- nom. .vtinuit. Vquitania q.uM,ue av.t.mi n,n e>t d.S».ita no <’11 IIlIlt.II.

IIMilii :iÏ"i« ;.( ;.TH,.mi.r ,A C.alli* nnH,t in Ml- Veter.» investis»»- potuinn*. .J.l>: “̃ q.M- J.,li,.sd.-antiq,HH-n. –etiulme vel monlu.s sensen. 1.-1loruin i|>Mii> explieemu». ei -lus.

t /)<̃ institutionc CtiUorwit.

III ’)/11111, ill’lIl.II. (~Ii,I ,’01’11111 homilllllll" ’illi ..)..). III 1m ,It~lllm InnlmIW ~t·tlt’t~ ;t vllllt :IllW. I)lt -1 1N·Itt’ st’l’ol’llllt 11 :11N’tlll’ n u,, • ,hil /• lu.l.t |kt m-. nulle a.lluU.u, o,ns,l.o. !M,n, eu. ̃ .li,«, b ..Htn.unit.«l.n.-t.-il.ton.n.. au. injuri.. p.t.-nt,.»- l’n’lI1l1l1tllr. 1, s.-nit..t.-m a,l.ii.nt »l«li !m, in luw «d-m M.nt .-a jura q.«- »S,l .> ,luo|,u> j ;M-ril.s alt.mn, ,s, Onmlun, ait.m . ,> ( !i^i,,isint.Ts.t..>erilieMr.il.liea .»e ,,r. xata po.-uraut ,tantm. d l.o, .na^nu, a.lol^vntmm n.». u> .I.M-.pl.n >’ .a J, nml. nu, lu sm.t .««1 -> l.ono.v N..m l-v de omml.ns .o ,x.>.U ,l.l.s pnvat.x, -ou.t.tuuut et m ,Hl,->t a.lm.v. Um.h.s s.. 1’,1’- ,|s I. ta s, , !̃• l,n-.l>tat,le liml.u> r,nl,,n,rMa -•> ! ii.i.-m .J.MV.-m.nt ]». a“nu., ,,nstit..nnt. S. qni. au, tilt ,.nl.li.s d.vni.. non .li.i.i,.lenlie..nt. ll..v ,«-.» ap.nl eM ^n,s>un., Omhu, ..a >t .i.lu-t. In .«• inipior. ae-ehrato, IuIh-u.u. I- »“̃> D ll(Ji,lim .nou,u1Mue .l.lh^nm.. ne qnid ex eontaj.n. a.- ,mr : I, |M.t.til,>j..s mU.t..r..«•.)".• "H.- l.o»..r .^mmn.neat H.|>l)r..idil.pr.eest.H.s. ,ii s.ny.iM.n u.t,. eo. lui., t an-toh, mort, m .> ,li.n.xe.-llit ,l,j ;ilati m, au, m m, t p|un-,|M.v> sutl.av.olVuulu.u. uouunu,,u,n.tiam an >1, prmv.jut,Llunt. ll.eerto anm tem,K,.e m li..il.u> C. nu.um .• 1^,0 ton», <.««.«’ .i. h.l 1 "11’ .oll..i.lllllt 1111. 1’11. 1 hw nlÓII1I’" 11l1I1i’l’ ’"i 1’lItrohalH-nf .ouven.uut.». ju.lu . ;> ,lee. ;U^<- n.M-.pl.na «  ,e,,T,a atMueHllle,n( ;allun,n>lata,ev.n.(,ur. Kl nnneq.ud.- ,̃,̃ eounoM-ere uJunt plerun.que ,|| d.Mvnd. «.s. ,»i»Ih isu 1 ,• OruHl^a U-lioaU-v,, .M.exenn.t .• tril-uta .a e,,n. rel.H«  ,ul,r .Ul4* va4-atiomi. omnim». n-rum l.aU-nt .tatem. lant.s l exe,.anpr,,n.,s. et >na ,t.- i.M.Iti in AAu.m eo.nen.m.t et a ,«re.Uib»> ,̃̃ .itt.u.tur : nia^iiiiui ilù uuine.um ve.M.um «l.Mvre H.enntur. Ita-Lonnulli w ln.l.M-lu»a,H.,nm.-nt. “• ta-> ,»-• .x.stumntea h- , !T1s uu.ulare ; eu. re).u,> tore rel«.* p.lieis. pmat.ej-at..»n.s, is < .ncl.teris niant. Ici mil.lual.n> «le ea..M, inst.tuiw xulentur. «iiiod netjue in ’1. 1 --U .1 :" .I.u..

, !•.< >, .1. in 1 ’•̃»̃’ .i 1.11 i’>»i H- riii» •lum c n<’ ̃> M .)• !̃ !>’ » 1 » • 11t. Ili .|iul nv.r •’••»- ,̃ 1 ! r. 1.1 --il -.1’ri- lllllvl’ r 1

!| 1.1. -i .tr.m.11,1» i-i N ,11 l.’i.l,"» ̃ l"i 

Dl 1 ,.l, ̃ I.1» |.l- I’’1 >• r"1"

i-i "• •i-l-1 *’̃̃̃̃ ̃̃̃ ̃’•̃"̃

r •( r, ,|li !.i lV>T.l..m.iiii -1 ̃ ! .liii’lwi* (..nlil.u» ..pu />̃< ̃̃ ! • !•• «unir rt non jinw il ̃> molili’ i.iiijinv.vil !ir noix.’ii ..111, a, v|.i V (al««l̃ In ..«1 Nin^.Ti.i. s.ri|,l,nn irat ImU-t ni in K,. |,i, I .ir. iiip. ->••(/. r m li-inr .i|. 11.I <••grnn