Page:Courant - A propos du système unique de transcription en lettres latines des caractères du dictionnaire de Kàng-hi, 1899.pdf/17

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée
12
MÉLANGES.

Nota. — kywan = mand. koang; nyan = mand. nang; pyai = mand. pang; hywan = mand. oang; lywai = mand. long (vocalisation du w).

4e table 庚. I kan tan tan pan can han lan

II kyan tyan pyan cyan cyan hyan lyan

III kwan twan twan pwan cwan hwan lywan

IV kywan cywan cywan hywan lywan

Nota. — kyan = mand. king; kwan = mand. kong; kywani = mand. kong et khiong; hang = mand. ying; kywan = mand. yong (remarquer la vocalisation de y en i, w en o).

5e table 械.

I ke te néant pe ce he le

II kye tye tye pye cye cye hye lye

III kwe twe twe pwe pwe cwe cwe hwe lwe

IV kywe tywe cywe cywe hywe lywe

Nota. — kye = mand. ki; kwe = mand. kou; kywe = mand. kiu; tywe mand. tchou; dywe = mand. tchou (vocalisation de y et de w). Les sons eye donnent soit tseu avec chute de y, soit tsi avec chute de e et vocalisation de y; cye donne tchi avec un i assourdi, par vocalisation incomplète de y; hye = mand. yi; hwe hywe = mand. yu (il ne reste que les semi-voyelles).