Page:Descartes - Œuvres, éd. Adam et Tannery, III.djvu/615

La bibliothèque libre.
Aller à : navigation, rechercher
Cette page n’a pas encore été corrigée


CCXC. — 7 Décembre 1642. 603

» ponderit. Quod cum apud me pcrpcndcrem, denuoquc sex illas Medi- » tationes, et quas adhibuii ciuartis acutissimis objectionibus rcsponsioncs n percurrerem,credidi lucem aliquam eximiam huic viro Deum inl’udisse, » quam posiea D. Augustini ingenio ci doctrinm adeo conformeni inveni. » ut eadem t’ere umnia in uno agnoscam ac in alio. Quid tniiii, exempli » causa, difl’ert quod ait prsefatione ad lectoreni : Adeo ut, modo tantiim » memores simits mentes nostra^ consideraudas esse ut finitas , Deum aiitcm « ut incompreheiisibilem et infinitum, millam ista difficultatem sint » nobis paritura, ab eo quod habet Augustinus in Dialeciica ; Namquc 1’ disserendi potcns, patenter quoqiie dubia definiens, cunctas scripturas •1 evibrans et eviscerans, cunctam humanam sapientiam annihilais, cum >’ in Divinitatem intendit, tanta majestatii- luce repercussa, pavidum caput » tremefacta rejlectit, atque in abdita mundanœ sapientia.’ fugiens deli- » tescit, dissolutisque syllogismorum nexibus stulta obmutescit. f — r

<■’ Secundo, video illiu’; animum in omnibus suis responsionibus adeo » congruere, adeo Christianum esse, et divinum amorem spirare, ut cre- 1) dere non possim iliius Philosophiam non esse t’uturam magno verae » religioni ornamento et auxilio. »

« Tertio, cum nobileni quartarum objectiouum Autorcni, qui totius » Academiœ Parisiensis subtilissimus habetur Philosophus et Theologiœ " Doctor, rogarem, num rursus veilei contra responsiones insurgere, » mihiquc respondisset se niliil prorsus hiabere, sibique penitus esse satis- n factum, ipseque docuisset et publice sustinuisset candcm Pliilosophiam, >’ quam pro viribuscoram maxima,ui inthesibus propugnandis cssc solet, 1) Doctorum corona impugnavit, sed expugnare non potuit : viderim prx- » tcrea Geometram cximium, qui contendat illam doctrinam ab eo negari « non posse, qui eam animo perfectc comprehenderit, et qui singulos ei » quavis pcrtinacia resistentes convincit : Hrmiores etiamnum radiées egit " in animo meo illa cogitatio tiuic Philosophix’ philosophandique .me- >’ thodo veritatem incsse, qux tandem suis radiis viam sibi factura sit. » Expectemus igitur donec eam ediderit, quandoquidem de re nobis in- i> cognita judicium neque terre possimus lieque debeamus. Sane quod ad » me spectat.si terat idem iter quod hactenus calcavit vir iiie eximius, » videra mihi videor ostcndere me posse niliil cum ati’erre, cui non succi- » nant Plato et Aristoteles rccte intellecti, et cui non sutiVagetur ille Doc- )’ torum apex et aquila Augustinus : ut qui doctior evaserit in Augustini » doctnna, eo libentius Philosophiam Cartesianam amplexurus sit. »

" Quarto, varia Philosophica et Gcomctrica. quce manuscripta sunt » neque juris publici, ab illo auctorc quibusdam communicata, me in » tantam ingenii adeo subtilis admirationem adduxere, vix ut credam ulli 11 mortalium majorem rerum naiuraliuni cognitionem a Deo tributam. » Neque possum intelligere qua rationc iJlius Philosophiam impugnes, si " nondum eam videris, L tut sit, maximo lencor desiderio tui videndi » operis, in quo si quid verum fuerit, licet iliius principes adversetur. » n’.illus dubita quin illud amplectar et t’ovcam. Vale intérim, Vir Claris-

�� �