Page:Rabelais marty-laveaux 04.djvu/377

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


LETTRES, DOCUMENTS. 369

fcripferam. Omnino lî fummo iure agere cum homine libeat, nuUas video latebras, nuUa crefphygeta, in que pofllt fefe ille abdere. Hic non dicam quana multos teftes laudare poffem eofque àlioTiaTouç, omnique exceptione maiores, qui profitebuntur id mihi ab illo cautum, ut li ras praepoftere euaderet, poffem de dolo malo actionem dare. Sed multus in hoc fum profecto, cum Veritas {ei’e ipfa libère expromat, vi- fendamque ac palpandam prabeat. Enimvero iam inde ex quo litteras ad te noftras perueniffe refciui- mus, dici facile non poteft quam certa illum noftrum magnse cujufpiam pœnœ expeftatione tor- queri nocies atque dies explorarim. Nam iudicium difFundi fuftinueram, dum iteruni ad te icribo. Habe tu igitur nunc altéras a me literas, quibus veniam precari volo, quod tam nuUa reJigione fores tuas pul- fem, atque nsniis te meis exercere non verear, quem fcio aulicis tumultibus circum undique obrutum effe, Plutoque illi expoliendo operam nauare. Pudet enim eum (ut obiter hic tibi » congratuler) pudet inquam ipfum, uniuerlis prope mortalium rébus prifcum ni- torem affecutis, déformera uuum videri atque ridicu- lum. Quo nomine pennultum mihi placere loleo, atque apud amicos gloriari, cuius vota deus tam bénigne obfecundarit. Nofti qu£e in cake litterarum mearum verfibus aliquot graecis precabar. Neque nunc quoque ego non precor, Plutum etiam illum frequens compello, lîquidem incidere contingit (contiiigit au- tem aliquandoj in eos, quos ille more fuo adeo nobis politos fefquianno reddit, ignauos quidem illos, re- rum imperitos, focordes, indoctos, flagitiofos, xb tuû 0(i,7ipiu ÈTWCTiov â-/,9o ; àpoûpr. ; *. Athos folitus ille ell obfer- uare, eis fe, rerumque nominumqua fummam peifimo publico tradere. Soleo ergo cum hanc indignitatem oculis deuorare cogor, aduerfum Plutum illum profli-

I. AX).’ ij^ai Tiajdi vï ; ua’w iTwsio* S/^Ooj opojori ; .

{Iliade, xviii, 104.)

IV, • 24