Aller au contenu

Avadâna-Çataka

La bibliothèque libre.
Avadâna-Çataka. Cent légendes bouddhiques
Traduction par Léon Feer.
Texte établi par Musée Guimet, Ernest Leroux (Annales du Musée Guimet, tome 18p. Tdm-500).
Alphabet de Transcription 
 VII

I
L’Avadâna-Çataka 
 IX
II
Du genre Avadâna et de son univers propre 
 IX
III
Économie de l’Avadâna-Çataka 
 XIV
IV
Les Recueils congénères 
 XVI
V
Filiation des divers recueils 
 XX
VI
Auteur et traducteurs de l’Avadâna-Çataka 
VII
Tableau des cinq recueils 
VIII
Autres recueils d’Avadânas 
IX
Les Avadânas du Sud 
X
Plan de la présente traduction 
I
Lieux communs bouddhiques et développements divers 
 1
II
Sûtras 
 15

1. 
Pûrṇa ou Pûrṇa-bhadra (1) 
 24
2. 
Yaçomati (2) 
 27
3. 
Kuçîda (3) 
 30
4. 
Sârthavâha (4) 
 33
5. 
Soma (5) 
 36
6. 
Vaḍrika (6) 
 38
7. 
Padma (7) 
 41
8. 
Pancâla (8) 
 43
9. 
Dhûma (9) 
 45
10. 
Râjâ (10) 
 47
11. 
Table alphabétique des héros de la première décade 
 52

1. 
Nâvikâ (11) 
 54
2. 
Stambha (12) 
 57
3. 
Snânta (13) 
 61
4. 
Iti (14) 
 64
5. 
Prâtihârya (15) 
 68
6. 
Pancavarṣika (16) 
 72
7. 
Stuti (17) 
 76
8. 
Varada (18) 
 79
9. 
Kâçikavastra (19) 
 82
10. 
Divyabhojana (20) 
 86
10. 
Personnages de la deuxième décade 
 90
1. 
Candana (21) 
 93
2. 
Padma (22) 
 96
3. 
Cakra (23) 
 97
4. 
Daçaçiras (24) 
 99
5-6. 
Sukmatvâg et Çîtaprabha (25 et 26) 
 103
7. 
Nâvikâ (27) 
 105
8. 
Gandhamâdana (28) 
 107
9. 
Nirmala (29) 
 108
10. 
Valgusvarâ (30) 
 110
10. 
Listes alphabétiques des Pratyekabuddhas de la troisième décade 
 112
1. 
Padmaka (31) 
 114
2. 
Kavada (32) 
 117
3. 
Dharmapâla (33) 
 120
4. 
Çivi (34) 
 124
5. 
Surûpa (35) 
 128
6. 
Maitrakanyaka (36) 
 131
7. 
Çaça (37) 
 138
8. 
Dharmagavesî (38) 
 142
9. 
Anâthapindada (39) 
 149
10. 
Subhadra (40) 
 151
10. 
Conditions antérieures du Buddha selon la quatrième décade 
 160
1. 
Gudaçâla (41) 
 162
2. 
Bhakta (42) 
 166
3. 
Pâniyam (43) 
 169
4. 
Vareaghata (44) 
 171
5. 
Maudgalyâyana (45) 
 175
6. 
Uttara (46) 
 178
7. 
Jâtyamdhâ (47) 
 182
8. 
Le Çresthi (48) 
 184
9. 
Putrâ (49) 
 187
10. 
Jambâla (50) 
 190
  
Personnages de la cinquième décade 
 196
1. 
Krṣṇasarpa (51) 
 198
2. 
Candra (52) 
 203
3. 
Sâla (53) 
 207
4. 
Çrimati (54) 
 209
5. 
Vastra (55) 
 213
6. 
Çuka (56) 
 218
7. 
Dûta (57) 
 221
8. 
Mahisa (58) 
 224
9. 
Upoṣada (59) 
 227
10. 
Hamṣâ (60) 
 229
  
Personnages de la sixième décade 
 232
1. 
Suvarnâbha (61) 
 234
2. 
Sugandhî (62) 
 238
3. 
Vapuṣmân (63) 
 241
4. 
Balavân (65) 
 244
5. 
Priya (65) 
 246
6. 
Padmâxa (66) 
 247
7. 
Dundubhisvara (67) 
 249
8. 
Putrâ (68) 
 251
9. 
Sûrya (69) 
 254
10. 
Mallapatâka (70) 
 256
  
Personnages de la septième décade 
 258
1. 
Suprabhâ (71) 
 260
2. 
Supriyâ (72) 
 265
3. 
Çuklâ (73) 
 271
4. 
Somâ (75) 
 275
5. 
Kuvalayâ (75) 
 280
6. 
Kâçika-sundari (76) 
 284
7. 
Muktâ (77) 
 287
8. 
Kacangalâ (78) 
 290
9. 
Xemâ (79) 
 293
10. 
Virûpâ (80) 
 297
  
Personnages de la huitième décade 
 302
1. 
Samudra (81) 
 304
2. 
Sumanâ (82) 
 309
3. 
Hiranyapâni (83) 
 314
4. 
Tripita (84) 
 318
5. 
Yaçomitra (85) 
 322
6. 
Upapâduka (80) 
 326
7. 
Çobhita (87) 
 333
8. 
Kapphina (88) 
 336
9. 
Bhadrika (89) 
 349
10. 
Râstrapâla (90) 
 355
  
Liste alphabétique des Arhats de la neuvième décade 
 364
1. 
Subhûti (91) 
 366
2. 
Sthavira (92) 
 374
3. 
Hastaka (93) 
 384
4. 
Lekuneika (94) 
 388
5. 
Sam̃sâra (95) 
 401
6. 
Guptika (96) 
 404
7. 
Virûpa (97) 
 411
8. 
Gangika (98) 
 415
9. 
Dîrghanakha (99) 
 418
10. 
Sangiti (100) 
 430
  
Liste alphabétique des Arhats de la dixième décade 
 437
 439
Subhadra 
 439
Varada 
 440
Kacangalâ. 
 442
Açoka-avadâna-mâlâ 
 444
 445
I. 
Index des noms propres 
 446
II. 
Index des mots sanskrits 
 476
III. 
Index français 
 489
Rectifications 
 491