Page:Henry - Lexique étymologique du breton moderne.djvu/359

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée
GAÉLIQUE

(trà

gud) 
 269
(traig) 
 272
treas 
 269
(trén) 
 269
(tressa) 
 269
treun 
 269
(tri) 
 271
(tria), triall 
 107
trioch, triugh 
 107
(trôcaire) 
 273
trod 
 270
(trôgâo, trôigc) 
 273
troigh 
 272
(trosc) 
 273
(trûag) 
 273
truid 
 270
(tuag) 
 254

tuath <

(tûath) 
 274
(tue) 
 105
tucht 
 263
(tuga, tugim) 
 265
tuighe, tuighim 
 265
ûacht 
 13

uan <

(ûan) 
 213
ûan 
 115
(uasal), uasal 
 166
(ûatta) 
 118
uball 
 21
ubb 
 276
(uc) 
 156
uch 
 84, 166
(ugail) 
 114
ugh 
 276
ugbaim 
 172
(uige) 
 276
(uile), uile 
 214
(uilin), uille 
 173
uioseann 
 215
uiseôg 
 6

(umal) >

umbal 
 276
3. GAÉLIQUE
(Chercher sous l’irlandais les mots qu’on ne trouverait pas ici.)

Abar, abbor 
 3
abhainn 
 21
abbra 
 3
achlais 
 19
adha, ae 
 21
agadh 
 156
aibidil 
 2
aifrioon 
 214
aile 
 21

à

ili 
 174
aimsir 
 10
ainleag 
 151

ainm. 157

aitbreach 
 19
aitionn 
 34
ait 
 112
altrum 
 14
ammeasg 
 112
anail 
 6
anam 
 113
aobraun 
 274
aparr 
 10
arbhar 
 116
Bac 
 23
bagaid 
 23
bailceach 
 25
bain ne 
 26
bairgbin 
 27
bairneach 
 43
bail 
 24, 25
banais 
 26
baobb, Banll 
 26
baoth 
 23

rd 
 28

rr 
 26
bas 
 41
bas 
 29
beag 
 35
bealach 
 40
beau 
 109
beann 
 25
bearbhain 
 27

beà

rr 
 32
beô 
 31
beus 
 37
biadh 
 39
bil 
 40
biolaire 
 30
bior 
 31
bitb 
 29
blaosg 
 225
blas 
 36

blà

th 
 37
bliadhna 
 38
blian 
 37
blonag 
 38
bodhar 
 41
bog 
 40
bra 
 44

brà

ghad 
 45
Braidalbaiun 
 42

brà

igtae 
 42
braira 
 42
bran 
 42
brat 
 47
brath 
 27
brath 
 44

brà

thair 
 44
breun 
 43
brisg 
 44
broc 
 45
broth 
 46
brugh 
 45
bruinne 
 46
bruith 
 46
bruthainn 
 46

buachaill p

buachar 
 33
buaic 
 47
buaidheam 
 39
Cabbuil 
 56
cacbdan 
 57
caile 
 224
cairb 
 51
cairt 
 55
calaman 
 77
call 
 74
calltuinn 
 60
Calluinn 
 50
caïman 
 77
cannach 
 53
caoin 
 62
caomh 
 84
caor 
 64
carbad 
 51

rn 
 55
carraig 
 55
casad 
 218
casair 
 56
casd 
 218