Page:Henry - Lexique étymologique du breton moderne.djvu/349

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
313
LITUANIEN

ariù 15

aszis 
 5

asztà

ni 
 111

aszvà 109

(Bedre), bedu 
 34
bini 
 35
broterclis 
 44
bûti 
 41

Dagà 94

dedervinè 
 89
dègti 
 94
desziné 
 91
dêvas 
 105
devyni 
 209
dirti 
 89
dirzas 
 93
drignés 
 107
(druska) 
 273
dû 
 88

dubù

 105
Gagônas 
 148
gale, galéti 
 128
gafsas 
 130

ltas 
 131
girnos 
 44
grandis 
 145
grûsti 
 145
(gûws) 
 48
gyvas 
 31
Isz 
 110
iszkernôti 
 68
ja 
 172
jaûnas 
 172
jô 
 172

ngas 
 173
Kându 
 95
(karinât) 
 68
kaftas 
 227
kârvé 
 55
kas 
 218
kaûti 
 54

kepù 222

kéras 
 228

kerlù 76

keturi 
 222
kirmis 
 228
kôsiu 
 218
kratyti 
 82

(kraupe), kraupù

 81
kraûti 
 83
(kribinât) 
 79

krùvà 83 kuriù 95

rpe 
 63
Laigy ti 
 182

kti 
 189
(lapa) 
 184
laûkas 
 191
lèngvas 
 182
lëszti 
 188
lizdas 
 210
lugnas 
 181
lutynas 
 190

lyjù 183

Mâlti 
 194
-manaû 
 78
mares 
 205
mârgas 
 45
markatnus 
 205
(matit) 
 201
matyti 
 201
melmâ 
 198
môlynas 
 198
menu 
 78

mergà 200

midù

 201
miltai 
 37
(railti) 
 37
minti 
 205
mirti 
 196
mudas 
 207

Nagà 175

nâgas 
 175
naktis 
 213
(nauti-) 
 209
uepotis 
 212
neptis 
 212
Obelis 
 21
ôbûlas 
 21

lvas 
 190
papârtis 
 229

rszas 
 268
peuki 
 219

perkù [1] 227

pfftûs 
 110
pra- 
 229
prigaûti 
 129
puta 
 115
Ratas 
 232

raudà 237 ritù 231

SakaT 
 239
saky ti 
 59

pnas 
 167
saûlé 
 160
sêdôti 
 22
séuas 
 [[Page:Henry - Lexique étymologique du breton moderne.djvu/Erreur d’expression : nombre inattendu.|1 160]]
septyni 
 245
sétas 
 246
sijôju 
 246

skataù 240

skélti 
 120
skirti 
 100, 240
skvèrbti 
 250

slidù

 254
slydau, slystu 
 254
staiga 
 265
stégiu 
 264
stôju 
 239
stomû 
 238
strâzdas 
 270
stregti 
 269

(sûkt), sù

nkti 
 257

supraotù 230

sûras 
 170

svarù

 170
szôpti 
 58
szerti 
 63
szeszi 
 170
szikti 
 50
szimtas 
 53
szirdis 
 80
sziaOnys 
 72
szlëti 
 69
szokti 
 100
szû 
 66
(Talus) 
 258
(tarin) 
 260

tarmè, là

rii 
 260

(tauris; 261

(taûta) 
 274
tèkti 
 265

tekù 262

  1. Erratum. Ajouter : « en admettant, par hypothèse, dans ce mot, la métathèse inverse de celle de kepù ».